Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

GGD’en starten met vaccineren dak- en thuislozen

20 mei 2021Coronavirus

In 15 GGD-regio’s wordt vanaf 24 mei begonnen met het vaccineren van dak- en thuislozen. De afgelopen weken hebben deze GGD-regio’s plannen gemaakt om hen zo goed mogelijk te bereiken, te informeren en zo snel mogelijk te vaccineren. Inmiddels zijn 25.000 van de naar schatting 60.000 dak- en thuislozen in kaart gebracht. De komende weken worden zij gevaccineerd met het vaccin Janssen.

Omdat dak- en thuislozen lastig te bereiken zijn wordt per regio gekozen voor de meest effectieve benadering. Er zullen verschillende prikdagen georganiseerd worden waarbij de plek waar gevaccineerd wordt per regio verschillend is. In de meeste gevallen wordt gevaccineerd op een maatschappelijke opvang locatie of via mobiele prikteams. Het vaccineren gebeurt door GGD-medewerkers of artsen, waarbij ondersteuning plaatsvindt door onder meer het Rode Kruis.

De 15 regio’s waar gestart wordt met vaccineren zijn: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haaglanden, Flevoland, Zaanstreek Waterland, Groningen, Brabant-Zuidoost, Hollands Midden, Zuid-Limburg, Drenthe, Zuid-Holland-Zuid, IJsselland, Hollands Noorden en Limburg-Noord.

De verschillende GGD-regioplannen zijn opgesteld in samenwerking met de maatschappelijke opvang in gemeenten, kerken, Rode Kruis, het Leger des Heils en andere belangrijke sleutelfiguren. In samenwerking met het ministerie van VWS en de RIVM zijn communicatiemiddelen ontwikkeld. Deze zullen via maatschappelijke opvang organisatie worden verspreid.

De komende weken wordt door de GGD’en met gemeenten verder gewerkt aan het in kaart brengen van de dak- en thuislozen die nog niet in beeld zijn. Voor deze groep worden nieuwe prikdagen georganiseerd om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.

Lees meer:

Feiten en cijfers COVID-19

20 mrt 2023 Coronavirus

Bijgaand onze wekelijkse COVID-19-gerelateerde kernfeiten en cijfers om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de 25 GGD’en. Lees meer

Lees meer over

GGD’en stoppen met testen op corona

10 mrt 2023 Coronavirus

De GGD'en stoppen na 17 maart 2023 met het testen op corona. Dit volgt op het vandaag genomen besluit van de minister van VWS dat testen op corona niet meer ... Lees meer

Lees meer over