Eerste onderzoek naar zorg aan en gezondheid van Oekraïense vluchtelingen biedt inzicht

25 januari 2023Gezondheid in Beeld

Naar aanleiding van het advies van het landelijke Crisis Expert Team (CET) is een Rapid Needs Assessment (RNA) uitgevoerd om zicht krijgen op de fysieke en mentale gezondheid van Oekraïense vluchtelingen en op hun zorg- en ondersteuningsbehoefte. GOR-procesleiders van drie GGD’en (GGD regio Utrecht, GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland) hebben deze RNA in het najaar van 2022 uitgevoerd. De uitkomsten zijn beschreven in deze factsheet.

Belangrijkste uitkomsten

  • In de bovengenoemde regio’s is een breed aanbod van zorg en ondersteuning voor de Oekraïense vluchtelingen beschikbaar.
  • Signalen over gezondheidsproblemen zijn divers en variëren van lichamelijke gezondheidsklachten en middelengebruik tot mentale problemen gerelateerd aan traumatische ervaringen door de oorlog of de vlucht dan wel aan het leven in onzekerheid al dan niet in grootschalige opvanglocaties.
  • Ondanks dat de indruk bestaat dat er sprake is van veel stressklachten, spanningen en onzekerheid bij de Oekraïense vluchtelingen, is het gebruik van het zorgaanbod over het algemeen beperkt.

Het vervolg

  • Het is belangrijk dat de kennis verder verspreid wordt in de regio’s, denk aan de bij Oekraïense vluchtelingen betrokken functionarissen bij de GGD en GHOR-organisatie, gemeenten en andere relevante ketenpartners.
  • Nagaan in de eigen regio wat er al gebeurt op het gebied van preventie in het kader van mentale gezondheid en wat eventueel nog kan worden verbeterd.
  • Mogelijk herhalen van deze pilot in voorjaar van 2023.

Meer nieuws

Nieuwe online cursus: Forensisch medische letselrapportage

24 jan 2023 Forensische geneeskunde

In 2022 werd bekend dat in het kader van Forensisch Medische Expertise, in het bijzonder voor kinderen (FMEK), twee online cursussen beschikbaar zijn gekomen in de Augeo-leeromgeving. Inmiddels is ... Lees meer

Lees meer over

Gezond en Actief Leven Akkoord: een belangrijke kans voor succesvolle preventie

12 jan 2023 Gezond leven

Het nieuwe jaar is net gestart. Een jaar waarin ik belangrijke ontwikkelingen voorzie als het gaat om de publieke gezondheid van Nederland. De focus verschuift van het repareren ... Lees meer

Lees meer over