Eerste reactie van GGD GHOR Nederland op de Rijksbegroting

21 september 2021Preventieakkoord

Het demissionaire kabinet trekt onvoldoende geld uit voor het op orde brengen en versterken van het fundament van de publieke gezondheidszorg. André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Ik vind het onbestaanbaar dat de versterking van de publieke gezondheid kennelijk niet tot de urgente zaken wordt gerekend en een broodnodige structurele investering uitblijft.” 

Door nu structureel te investeren in versterking van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering had het kabinet gezondheidsverschillen kunnen verkleinen, zorgkosten kunnen terugdringen en gezondheidsproblemen in de toekomst kunnen voorkomen. André Rouvoet: “De GGD’en hebben deze publieke taak al te lang vanuit een sterk verschraalde basis moeten uitvoeren, zoals pijnlijk duidelijk werd tijdens deze coronacrisis. Een structurele investering in publieke gezondheid is hard nodig met het oog op de houdbaarheid van de zorg op termijn. Dat duldt geen uitstel, zoals ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vorige week weer eens onder de aandacht bracht.”

André Rouvoet: “Wie niet onder ogen wil zien dat er nú geïnvesteerd moet worden in de publieke gezondheid, legt de Nederlandse volksgezondheid in de waagschaal.”

Het landelijk dekkend netwerk van de GGD’en en GHOR-bureaus bewijst in de pandemiebestrijding al anderhalf jaar haar nut. De miljoenen uitgevoerde coronatesten en gezette vaccinaties zijn mogelijk gemaakt door de fijnmazige structuur van GGD’en. Ook naast de coronabestrijding bewijzen zij hun waarde: denk aan de rol van de GHOR in de coördinatie van zorg en hulpverlening bij de watersnood in Limburg of aan de ondersteuning die GGD’en nieuwe ouders op het consultatiebureau bieden. Onze jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen van Nederland en is daarmee een onmisbare stap naar gezondere generaties. Dat in deze begroting hierin wederom geen forse investering wordt gedaan, is niet uit te leggen.

Versterking van het fundament van de publieke gezondheid

André Rouvoet: “Ik mis de urgentie waar het aankomt op de lange termijn. Geld voor het bestrijden van een volgende pandemie is mooi, maar zonder een versterking van het fundament van de publieke gezondheid, waar minstens 600 miljoen euro structureel voor nodig is, is dit in de categorie lapwerk. Er ligt tijdens de begrotingsbehandelingen een taak bij de Tweede Kamer om recht te zetten wat het kabinet nalaat. Wie niet onder ogen wil zien dat er nú geïnvesteerd moet worden in de publieke gezondheid, legt de Nederlandse volksgezondheid in de waagschaal.”

Ander nieuws

GGD’en samen met Erasmus MC winnaar BID Award voor Meest positieve overheidsorganisatie 2021

19 mei 2021 Coronavirus

De BID Award voor de Meest positieve overheidsorganisatie gaat dit jaar naar de 25 GGD’en. Lees meer

Lees meer over

Volgend kabinet moet zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid

19 mei 2021 Preventieakkoord

Initiatiefgroep Preventieakkoord presenteert voorstellen voor verankeren, verdiepen en verbreden van Preventieakkoord. Lees meer

Lees meer over