Enkele GGD-medewerkers zien ongeoorloofd dossiers in van bekende personen

Enkele GGD-medewerkers zien ongeoorloofd dossiers in van bekende personen

NieuwsCoronavirus

Enkele GGD-medewerkers hebben ongeoorloofd de dossiers ingezien van twee bekende personen. Wie deze personen zijn, maken wij niet bekend. Wel is een melding van deze inbreuk gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. GGD GHOR Nederland heeft de personen in kwestie benaderd en geïnformeerd over het feit dat hun dossier is ingezien. Tegen de medewerkers die deze inbreuk hebben gepleegd is reeds actie ondernomen.

Alle GGD-medewerkers, zowel zij die betrokken zijn bij het testen als bij het bron- en contactonderzoek, tekenen bij de start van hun werkzaamheden een verklaring dat zij alleen dossiers zullen raadplegen die zij nodig hebben in het kader van hun werk. In dit geval staat vast dat de medewerkers deze dossiers niet in het kader van hun werk hebben geraadpleegd.

GGD-medewerkers moeten alle dossiers kunnen inzien om hun werkzaamheden voor alle 25 GGD’en goed uit te kunnen voeren. Hoewel wij hier veel aandacht aan besteden, brengt dit een risico met zich mee. Daarom tekenen medewerkers een overeenkomst bij de start van hun werkzaamheden en voert GGD GHOR Nederland steekproefsgewijs en risicogestuurd controles uit. Hoe wij dit doen lichten wij verder niet toe, in het belang van de effectiviteit van deze controles.

 

Specifiek deze overtreding werd geconstateerd naar aanleiding van een vraag van een krant.