Openbare geestelijke gezondheidszorg

Eind maart 2017 zond de staatssecretaris de uitkomsten van het  onderzoek “Inventarisatie van OGGz-aanpak bij een tiental centrumgemeenten”.

De Federatie Opvang, het Leger des Heils en GGD GHOR Nederland zien in dit onderzoek een bevestiging van hun zorgen dat kwetsbare mensen niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het stelsel van (diagnostische) screening, aanmelding en toegang tot passende zorg is onvoldoende geregeld, terwijl dat juist zo van belang is, want vroegtijdig signaleren kan juist voorkomen dat mensen onnodig verward en ziek raken.

Hiermee is de situatie ontstaan waar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in haar Zorgagenda voor waarschuwt: ‘Zorg en hulp blijven ontoegankelijk voor die mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben of die er het moeilijkst om kunnen vragen’. Het wettelijk en beleidsmatig borgen van de OGGz, en daarmee de publiek sociaal medische zorg, is dan ook essentieel.

De Federatie Opvang, het Leger des Heils en GGD GHOR Nederland vinden het noodzakelijk dat deze preventieve medische zorg wordt versterkt en in alle regio’s beschikbaar komt. Zij vragen de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis te bespreken hoe hij ervoor kan zorgen dat alle regio’s concreet beleid hebben voor de OGGZ.

Tussenrapportage Schakelteam Personen met verward gedrag

Op de agenda van het Algemeen Overleg staat ook de tussenrapportage van het Schakelteam ‘Personen met Verward Gedrag’. Daarin constateert het Schakelteam dat mensen nog dagelijks tussen wal en schipvallen. Veel inzet bij de aanpak van mensen met verward gedrag is gericht op de korte termijn, op acute problematiek en niet op de hele levensloop van mensen.

De Federatie Opvang, het Leger des Heils en GGD GHOR Nederland zouden dan ook graag zien dat staatssecretaris Blokhuis, samen met zijn collega bewindspersonen en, in overleg met gemeenten, zorgverzekeraars en corporaties, concrete afspraken maakt over eenieders inzet, gericht op preventie en levensstructuur.

 

Lees de volledige brief van Federatie Opvang, Leger des Heils en GGD GHOR Nederland.