Feiten en cijfers COVID-19

De GGD’en leveren een belangrijke bijdrage aan het onder controle krijgen van de COVID-19 pandemie. Dit doen we door inwoners te testen, te traceren en te vaccineren. Bijgaand onze wekelijkse kernfeiten en cijfers om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de 25 GGD’en. De cijfers zijn berekend tot maandag 23 januari 2023.*

*Disclaimer: bijgaande cijfers betreffen alleen taken die door de 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland worden uitgevoerd. Deze cijfers geven niet een totaalbeeld van de stand van de COVID-19 pandemie, maar geven wel weer wat de GGD’en in Nederland bijdragen aan de bestrijding van de pandemie. GGD GHOR Nederland geeft geen duiding aan deze cijfers.

De meeste gegevens worden verwerkt in de cijfers die te vinden zijn op www.coronadashboard.nl. Daar staat bijvoorbeeld ook vermeld hoeveel vaccinaties huisartsen en ziekenhuizen dagelijks zetten. Het is mogelijk dat sommige cijfers op een later moment, met terugwerkende kracht, worden gecorrigeerd. De gegevens worden wekelijks verstrekt.