Focus op NAAT-testen zoals PCR of TMA in volgende fase

Focus op NAAT-testen zoals PCR of TMA in volgende fase

NieuwsCoronavirus

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

Met het oog op het afnemend aantal besmettingen deze zomer en de toenemende vaccinatiegraad wordt het aanbieden van antigeentesten op GGD-testlocaties stopgezet. Dit is in lijn met het 115e advies van het OMT waarin wordt benoemd dat bij een toenemend aantal gevaccineerden en doorgemaakte infecties de NAAT-test, zoals een PCR of TMA, de voorkeur verdient boven antigeentesten op de GGD-testlocaties.

In deze fase van de bestrijding van de pandemie vraagt het testen van een toenemend aantal gevaccineerden om een gevoeliger testmethode. Gevaccineerden en mensen met een eerder doorgemaakte infectie dragen immers minder virusdeeltjes met zich mee. De testeigenschappen van een NAAT-test zoals PCR of TMA, zijn beter geschikt om het virus te traceren en nauwlettend te blijven volgen. Daarnaast kunnen de varianten van het virus met behulp van kiemsurveillance beter gemonitord worden.

Overstap op korte termijn
De stap naar volledig NAAT testen kan dan ook door de regio’s vanaf heden worden gezet. Hierbij hebben zij de ruimte om deze overgang naar een ander ingericht testlandschap qua tijdpad binnen hun eigen mogelijkheden in te vullen.

Meerwaarde antigeentesten
De antigeentesten zijn tot nu toe zeer waardevol gebleken in de bestrijding van het virus. In de periode waarin het aantal besmettingen veel hoger lag, boden deze testen uitkomst bij mensen die snel een testuitslag nodig hadden. Daarnaast droegen mensen tot voor kort ook veel meer virusdeeltjes bij zich, waardoor deze test ook goed ingezet kon worden om het virus tijdig te traceren bij mensen. Inmiddels is het aantal besmettingen en het aantal virusdeeltjes dat besmette personen bij zich dragen sterk afgenomen. Daarnaast zijn de doorlooptijden van de NAAT-testen continu verbeterd. Dit maakt de inzet van uitsluitend NAAT-testen, zoals een PCR of TMA, nu een logische volgende stap in de bestrijding van het coronavirus.