GALA: kansen voor meer gezondheid voor iedereen

GALA: kansen voor meer gezondheid voor iedereen

NieuwsGezondheid

André Rouvoet tekende namens GGD GHOR Nederland het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met dit akkoord, opgesteld door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG, wordt het beschermen en verbeteren van gezondheid door gemeentes nog verder versterkt en integraler in aanpak. GGD GHOR Nederland is blij met de aandacht voor preventie en deze stap. Voorzitter Andre Rouvoet: “De vrijblijvendheid van een preventieaanpak gaat met dit akkoord er meer van af. Het maakt uit voor je steun en je financiering. Dat is erg goed nieuws voor iedereen die gezondheidswinst wil boeken. Er is nog veel te winnen in levensstijl, leefomgeving* en in alle leeftijden, met name voor hen met het grootste risico op een ongezond leven.”

Het GALA is een belangrijke stap om de focus in de zorgsector te verleggen van ziekte naar gezondheid. Het is een verdere regionale vertaalslag van het Integraal Zorg Akkoord waaraan alle betrokken partijen in de zorg zich committeren. Uitgangspunten zijn de ‘health in all policies’-gedachte en brede gezondheidsconcepten zoals positieve gezondheid. Rouvoet: “Hiermee doorbreken we de schotten en werken we domeinoverstijgend en vanuit een samenhangende visie. We maken met elkaar meer de beweging naar ‘de voorkant’ waarin een gezonde samenleving centraal staat. En dat is nodig want de urgentie voor preventie is groot. Dit akkoord stelt ons gezamenlijk in staat om vooral te werken aan het uitbreiden en versterken van bestaande en succesvolle (lokale) initiatieven van integrale regionale preventieprogramma’s.” Hiermee wordt het mogelijk om kennis én kosten breed te delen om de gezondheid van alle mensen in de regio te verbeteren.

Cultuuromslag

Het beschermen en bevorderen van gezondheid is al sinds jaar en dag de expertise van de GGD’en. Met hun kennis uit eigen regionale onderzoeken, kennis van het netwerk en kennis van effectieve programma’s willen de GGD’en graag hun bijdrage leveren om qua preventie een cultuuromslag in de samenleving te maken. Rouvoet: “Preventie gaat niet meer alleen over extra beweging of een gezonde lunch, het gaat ten diepste over een cultuur waarin ‘gezond blijven’ voor iedereen als belangrijkste gezamenlijke uitdaging wordt gezien. Gezondheidsprogramma’s als Kansrijke start of Rookvrije Omgeving vinden gelukkig steeds meer hun weg. En ook de aandacht voor de fysieke omgeving in het (mentaal) gezond blijven groeit. De volgende stap is vooral alle expertises vanuit het sociale-, omgevings- en gezondheidsdomein aan tafel brengen, daar zit de grootste winst. De Twentse Koers, Trendbreuk Zuid-Limburg en de Friese Preventieaanpak zijn daar mooie voorbeelden van.” GGD GHOR Nederland tekent het akkoord namens de 25 regionale GGD’en. Tijdens de coronapandemie bleek het succes van de combinatie van een landelijke coördinatie en ondersteuning door GGD GHOR Nederland en de regionale kennis en uitvoeringskracht van de GGD’en. Deze zetten zij graag opnieuw in voor gemeenten en de gezondheid van hun inwoners.

 

*Meer informatie over GALA is te lezen op deze pagina van de Rijksoverheid.
*Meer informatie over het belang van een gezonde leefomgeving, wat wij hiervoor doen én welke functies hier onder andere bij betrokken zijn? Bekijk deze video