Geautomatiseerde GGD vaccinatiemeldingen aan huisartsen

Geautomatiseerde GGD vaccinatiemeldingen aan huisartsen

NieuwsCoronavirus

GGD GHOR Nederland heeft de afgelopen maanden met een aantal partijen gewerkt aan het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem, om het verzenden van vaccinatiemeldingen naar de huisarts mogelijk te maken. Vanaf nu ontvangen huisartsen een automatisch bericht wanneer hun patiënten zijn gevaccineerd bij de GGD. Deze melding wordt alleen verzonden na toestemming van de patiënt.

Dankzij de aanwezigheid van de vaccinatieberichten in het Huisartsen Informatie Systeem, kunnen huisartsen snel en adequaat handelen wanneer een patiënt zich meldt met klachten gerelateerd aan bijwerkingen. Vanaf vandaag worden deze vaccinatiemeldingen geautomatiseerd verzonden. Hierbij worden ook de vaccinaties die dit weekend en gisteren zijn gezet doorgestuurd. Bij de gegevensverstrekking moeten huisartsen rekening houden met het feit dat ze alleen een melding ontvangen wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook werkt de berichtgeving vooralsnog alleen voor mensen met een BSN. Hierdoor kan de GGD niet garanderen dat deze berichtgeving een volledig en actueel overzicht geeft voor de huisarts. Het systeem is nadrukkelijk bedoeld voor snelle informatievoorziening om adequaat te kunnen handelen in het geval van bijwerkingen.

Deze geautomatiseerde berichtgeving is tot stand gekomen in samenwerking met LHV, Stichting Inschrijving Op Naam, Vecozo, Enovation en Yenlo.

Veilige koppeling
Aangezien er langs deze weg medische persoonsgegevens gedeeld worden, is veiligheid van het systeem een belangrijk aandachtspunt. De technische veiligheid is gewaarborgd door een grondige pentest, die heeft aangetoond dat zowel van buitenaf als van binnenuit het systeem er geen mogelijkheid is voor onrechtmatige toegang tot gegevens. Daarnaast is er een privacy assessment uitgevoerd die onderschrijft dat er enkel gegevens gedeeld worden waarvoor in de wet een grondslag bestaat.

Meldingen met terugwerkende kracht
Binnenkort worden er ook met terugwerkende kracht berichten verzonden van alle vaccinaties die voor 13 maart zijn uitgevoerd door de GGD. Omdat het gaat om de verwerking van een groot aantal berichten, kiezen we hiervoor in overleg later een geschikt moment.