Geen echte verbetering voor gastouderopvang

Geen echte verbetering voor gastouderopvang

NieuwsJeugd

GGD GHOR Nederland wil niet dat er een pas op de plaats wordt gemaakt bij de kwaliteitsverbetering van de gastouderopvang. Dat stelt de vereniging in reactie op een Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark. In die brief geeft de staatssecretaris aan onvoldoende inzicht te hebben in of, waar en hoe de kwaliteit van gastouderopvang verbeterd kan worden. Waardoor nu geen echte verbeteringen worden aangekondigd.

Kwaliteitsverbetering in de gastouderopvang is noodzakelijk. Zowel de Commissie Gunning als de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang laten zien dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen gastouders onderling én tussen gastouderbureaus onderling, met opvallende uitschieters naar beneden. Er is weinig aandacht voor professionalisering; de kwaliteitseisen tussen kinderopvang en gastouderopvang zouden waar mogelijk gelijk moeten worden getrokken; en het toezicht moet verder worden versterkt.

“In dat licht verbazen wij ons over de keuze van de staatssecretaris”, stelt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland. “Gastouderopvang is een zeer gewilde vorm van kinderopvang. Bijna twintig procent van alle kinderen die naar de opvang gaat, gaat naar een gastouder. Maar het is een kwetsbare vorm. Er worden door de overheid minder kwaliteits- en toezichteisen aan gesteld dan aan dagopvang. Daarom pleiten wij al geruime tijd voor een aantal verbeteringen.”

Urgente verbeterpunten

Het gaat daarbij om de volgende verbeterpunten:

  1. Toets de kwaliteit van opvanglocaties vaker. Op dit moment wordt gemiddeld tien procent van alle locaties jaarlijks bezocht.
  2. Beoordeel nieuwe opvanglocaties zowel voor registratie in het LRK als na de start. Door ook kort na de start alle opvanglocaties te beoordelen, krijgen we beter zicht op de pedagogische kwaliteit en de begeleiding door het gastouderbureau.
  3. Gastouders mogen bij maar één gastouderbureau zijn aangesloten, zodat het aantal aanwezige kinderen altijd duidelijk is.
  4. Stel concrete eisen aan de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus. Bijvoorbeeld als het gaat om intervisie, scholing en andere vormen van professionele begeleiding.

“Meer en beter toezicht in de gastouderopvang vraagt om betere regelgeving. Dit kost tijd en geld. Dat is een feit. Maar gezien het grote aantal kinderen wat gebruik maakt van deze vorm van opvang vinden wij dat hier niet mee kan worden gewacht”, besluit Backx.

Over gastouderopvang

Gastouderopvang is een belangrijke vorm van kinderopvang in Nederland. Van de 778.000 kinderen in de kinderopvang maakten er in het eerste kwartaal van 2018 117.000 kinderen gebruik van deze vorm van opvang. Er zijn ongeveer 700 gastouderbureaus geregistreerd in het LRK en ruim 30.000 gastouders (bron: SZW, 26-6-2018).

Naar de volledige brief van staatssecretaris Van Ark.