Gezondheid en kunstgras

Op dit moment is er veel aandacht voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. GGD GHOR Nederland heeft haar leden hierover uitgebreid geïnformeerd.

Er is begrip voor de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van tv-programma Zembla op 5 oktober 2016 waarin wordt gesproken over de mogelijke schadelijkheid van korrels (SBR-rubbergranulaat) in kunstgrasvelden. Om een ieder toch zo goed mogelijk te informeren, is er een Q en A lijst. Deze wordt constant geactualiseerd.

Geen reden

GGD GHOR Nederland volgt de bestaande onderzoeken die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedaan zijn over de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. Tegelijkertijd wordt het advies van het RIVM ter harte genomen, namelijk dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wees er vrijdag op dat het RIVM niet verwacht dat, op basis van de bestudeerde informatie, de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid. Ook niet na de uitzending van Zembla van 5 oktober. Aanstaande maandag 10 oktober staat een afspraak gepland over kunstgras met onder andere het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.

Einde van jaar

Inmiddels heeft de minister het RIVM opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijk zijn voor de gezondheid. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn.