Gezondheid heeft definitieve plek gekregen in Omgevingswet

Gezondheid heeft definitieve plek gekregen in Omgevingswet

NieuwsGezondheid

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland is erg content met de vanmiddag in de Tweede Kamer aangenomen Omgevingswet en in het bijzonder de amendementen die gezondheid een veel betere plek in de wet hebben gegeven.

Gemeentebesturen kunnen hiermee de bescherming van gezondheid een integrale plek geven in hun omgevingsbeslissingen.

De afgelopen maanden heeft GGD GHOR Nederland zich enorm ingezet om te zorgen dat ook gezondheid benoemd wordt in de Omgevingswet. Hugo Backx: “Ik vind dat de Kamer met haar besluit nadrukkelijk de stelling bevestigt dat gezondheid en ruimte een nauwe relatie tot elkaar hebben. De overheid heeft nu eenmaal een gezondheidsbeschermende plicht bij omgevingsbeslissingen. Het begrip hiervoor is aan het groeien.”

Niet alle risico’s zijn te vangen met normen. Het is goed dat de Kamer een amendement heeft aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat, als de gemeente met onvoorziene gezondheidsrisico’s wordt geconfronteerd die nog niet door de wet worden beschermd, toch op kan treden. Zo kan hij een omgevingsvergunning weigeren als naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot nadelig gevolgen voor de gezondheid. De oude wet- en regelgeving gaf hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Dat is nu met de Omgevingswet en aangenomen amenderingen doorbroken.

Hugo Backx: “De gemeenten zijn aan zet om hiermee aan de slag te gaan en gezondheidsrisico’s, die mogelijk een rol spelen, in kaart te brengen. Dit is een grote stap vooruit voor de publieke gezondheid in Nederland!”