Gezondheid heeft definitieve plek gekregen in Omgevingswet

1 juli 2015Omgevingswet

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland is erg content met de vanmiddag in de Tweede Kamer aangenomen Omgevingswet en in het bijzonder de amendementen die gezondheid een veel betere plek in de wet hebben gegeven.

Gemeentebesturen kunnen hiermee de bescherming van gezondheid een integrale plek geven in hun omgevingsbeslissingen.

De afgelopen maanden heeft GGD GHOR Nederland zich enorm ingezet om te zorgen dat ook gezondheid benoemd wordt in de Omgevingswet. Hugo Backx: “Ik vind dat de Kamer met haar besluit nadrukkelijk de stelling bevestigt dat gezondheid en ruimte een nauwe relatie tot elkaar hebben. De overheid heeft nu eenmaal een gezondheidsbeschermende plicht bij omgevingsbeslissingen. Het begrip hiervoor is aan het groeien.”

Niet alle risico’s zijn te vangen met normen. Het is goed dat de Kamer een amendement heeft aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat, als de gemeente met onvoorziene gezondheidsrisico’s wordt geconfronteerd die nog niet door de wet worden beschermd, toch op kan treden. Zo kan hij een omgevingsvergunning weigeren als naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot nadelig gevolgen voor de gezondheid. De oude wet- en regelgeving gaf hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Dat is nu met de Omgevingswet en aangenomen amenderingen doorbroken.

Hugo Backx: “De gemeenten zijn aan zet om hiermee aan de slag te gaan en gezondheidsrisico’s, die mogelijk een rol spelen, in kaart te brengen. Dit is een grote stap vooruit voor de publieke gezondheid in Nederland!”

Lees ook

Oproep GGD’en: voorkom gezondheidsschade, zorg voor schonere lucht

22 sep 2021 Gezond leven

Luchtverontreiniging is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Vandaag kwamen de nieuwe adviezen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit. GGD’en roepen daarom alle ... Lees meer

Lees meer over

Uitslag onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) Overijssel, Gelderland en Utrecht

24 apr 2020 Veiligheid

Ook in Overijssel, Gelderland en Utrecht hebben mensen die nabij een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op longontsteking. Een eerdere studie toonde al in de provincie Noord-Brabant en ... Lees meer

Lees meer over