GGD GHOR Nederland benadrukt het belang van relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs

GGD GHOR Nederland benadrukt het belang van relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs

NieuwsJeugd

De afgelopen dagen is er in de (sociale) media discussie over de seksuele voorlichting in het basisonderwijs naar aanleiding van de start van de Week van de Lentekriebels. GGD GHOR Nederland wil het belang van relationele en seksuele vorming voor kinderen benadrukken. Met verbazing over de felheid van deze discussie, staan we voor de veiligheid van de mensen die dit werk doen. Aandacht voor relaties en seksualiteit vanaf jonge leeftijd hoort bij gezond opgroeien en opvoeden. Daarnaast heeft deze vorm van preventie bewezen dat later in het leven onbedoelde (tiener)zwangerschappen vaker worden voorkomen en het een bijdrage levert aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. In het belang van kinderen staat GGD GHOR Nederland achter de inzet van erkende interventies en aandacht via themaweken over relationele en seksuele vorming.

Het geven van lessen over relationele en seksuele vorming is verplicht in het primair en voortgezet onderwijs sinds 2012. Hiervoor zijn verschillende erkende lespakketten beschikbaar die scholen kunnen inzetten, die aansluiten bij iedere leeftijdscategorie en doelgroep. GGD’en bieden scholen hierbij professionele ondersteuning en advies. Door vanaf jonge leeftijd aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit krijgen kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee voor een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling. Een die past bij hun leeftijd en belevingswereld én hen helpt om op latere leeftijd verantwoorde keuzes te maken. GGD’en stimuleren scholen om hier ook structureel aan te werken en dit goed in te bedden in het schoolbeleid.

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs waarbij scholen les geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wanneer een school kiest om deel te nemen aan de themaweek kunnen zij ook verdere ondersteuning vragen van de GGD. De GGD’en bieden hierin maatwerk en kijken naar wat past bij de wensen en behoeften die spelen bij de school, de leerlingen en de ouders/verzorgers. Werk dat zij met hart en ziel doen en dat zij in vertrouwen en veiligheid moeten kunnen uitvoeren.

Meer informatie over de Week van de Lentekriebels: www.weekvandelentekriebels.nl.

De taken van de GGD bij deze themaweek staan op seksuelevorming.nl (Week van de Lentekriebels: Informatie GGD en pers).