GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd versterken samenwerking Jeugdgezondheidszorg

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd versterken samenwerking Jeugdgezondheidszorg

NieuwsJeugd

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd gaan nauwer samenwerken. GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd brengen de aansturing van de beleidsondersteuning en de lobby voor de Jeugdgezondheidszorg in één hand. Er is een gezamenlijk Bestuursteam Jeugdgezondheidszorg waarin van elke organisatie drie leden bestuurlijk betrokken zijn. Beide brancheverenigingen vertegenwoordigen samen alle organisaties die Jeugdgezondheidszorg bieden aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Hechte samenwerking

Om samenwerking, effectiviteit en kwaliteit verder te verbeteren is voor GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd het moment aangebroken om deze samenwerking nog krachtiger en steviger vorm te geven. In opdracht van beide organisaties is Angela Bransen (zie foto bij dit bericht), naast haar functie als afdelingsdirecteur Jeugd bij ActiZ gedetacheerd als strategisch adviseur JGZ bij GGD GHOR Nederland. Zij brengt de strategische en landelijke ondersteuning en ontwikkeling voor de Jeugdgezondheidszorg samen. Haar opdracht is gericht op afstemming en verbetering van soms nog uiteenlopende manieren van werken. Bransen is goed thuis in de branche en heeft als afdelingsdirecteur  de afgelopen jaren bewezen het belang van de Jeugdgezondheidszorg altijd voorop te stellen in de samenwerking tussen beide brancheorganisaties.

Eén beeld naar buiten

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland is zeer content met de samenwerking: “De detachering van Angela Bransen bij GGD GHOR Nederland is het bewijs van de intensieve samenwerking die wij, ActiZ Jeugd en alle JGZ organisaties de afgelopen tijd bereikt hebben. Dit biedt geweldige kansen om onze jeugd nog beter te ondersteunen en te begeleiden in een kansrijke opvoeding.” De teams jeugd van GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd zullen, namens de beide brancheorganisaties voor de JGZ, het beeld voor de Jeugdgezondheidszorg naar buiten zijn. Daarbij staat een goede inhoudelijke samenwerking voorop. “Echter we blijven aparte brancheorganisaties en onze structuren veranderen daarbinnen niet”, aldus Bransen. “Hoog op onze agenda staat de verdere ontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg als belangrijke pijler voor prille preventie, vroegsignalering en gerichte inzet op de best mogelijke zorg voor de kinderen en gezinnen. Het gaat om de beste zorg voor het kind, dat staat bij ons altijd voorop!”