GGD GHOR Nederland ondersteunt initiatief voor een KopZorgenRaad

GGD GHOR Nederland ondersteunt initiatief voor een KopZorgenRaad

NieuwsJeugd

Expert- en jongerenorganisaties pleiten voor de oprichting van een KopZorgenRaad. Het hoofddoel van deze raad is het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Met slechts 20 dagen tot de verkiezingen, zetten de organisaties zich in voor structurele investeringen in de preventie van mentale problemen bij jongeren. Zij benadrukken dat de mentale gezondheid van jongeren een topprioriteit moet worden van een nieuw kabinet. GGD GHOR Nederland ondersteunt dit initiatief. De KopZorgenRaad (een expertteam) moet het kabinet voorzien van gevraagd- én ongevraagd advies. Ook kan het team helpen bij het ontwikkelen van concrete maatregelen.

Mentale gezondheid van jongeren onder druk
Al jaren zijn er signalen dat de mentale gezondheid van jongeren onder druk staat. Zo blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 dat meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland psychische klachten ervaart en laat onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien dat één op de vijf van de 12 tot 25-jarigen zich psychisch ongezond voelt. Bovendien blijkt dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart, zoals angst en somberheid, waarvan 12% in ernstige mate (Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland, 2021). Ook is duidelijk dat de coronaperiode niet goed is geweest voor de mentale gezondheid. Vooral het gebrek aan sociale contacten gedurende een lange periode had grote invloed (lees hier meer).

De expert- en jongerenorganisaties stellen dat het vanuit de overheid nog ontbreekt aan concrete doelen rond dit thema. En dat structurele investering in de mentale gezondheid van jongeren noodzakelijk is: ‘het budget is veelal niet geoormerkt, verstopt in losse subsidieregelingen of aparte ministeriebegrotingen’. In een speciale aanpak van het ministerie van VWS is 1,1 miljoen gereserveerd voor het versterken van de mentale gezondheid van jongeren, dit beslaat 0,001% van de totale zorgbegroting.

Steun van een brede coalitie van organisaties en ambassadeurs
Het statement is opgesteld door jongerenorganisaties LAKS, JOBmbo, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en stichting ‘Door het Geluid’, met begeleiding van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Het statement heeft steun van een groot aantal expert- en jongerenorganisaties zoals 113 Zelfmoordpreventie, MIND, MIND-us, JeugdzorgNL, GGZNederland, GGD GHOR Nederland, de Nationale Jeugdraad (NJR) en politieke jongerenorganisaties.