GGD GHOR Nederland pleit voor goede voorlichting en subsidieregeling bij verbod asbestdaken

GGD GHOR Nederland pleit voor goede voorlichting en subsidieregeling bij verbod asbestdaken

NieuwsGezondheid

GGD GHOR Nederland is voorstander van een verbod op asbestdaken, omdat deze door ouderdom een potentieel gezondheidsrisico vormen voor zowel de gebruikers van de gebouwen als de omgeving.

GGD GHOR Nederland vraagt aandacht voor goede voorlichting aan particulieren en een subsidieregeling bij het verbod. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer houdt op 18 november een Rondetafelgesprek over asbest. De Kamerleden willen meer inzicht in de gevolgen van een verbod op asbestdaken vanaf 2024. Hiervoor spreken de Kamerleden ook met GGD GHOR Nederland en andere organisaties als LTO en TNO.

Voorkomen van onnodige ongerustheid

Het asbestdakenverbod per 2024 heeft als belangrijkste reden de bescherming van de volksgezondheid. GGD’en willen er voor waken dat door de aandacht die door het verbod op asbest wordt gericht onnodige ongerustheid bij mensen ontstaat.

Blootstelling aan asbest moet zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat asbest kankerverwekkend is (preventie). Maar het gezondheidsrisico voor burgers is in de meeste gevallen klein (realistische risicobeoordeling).

Boodschap op maat noodzakelijk

Om per locatie maatregelen op maat en een passende boodschap te kunnen geven is het dan ook van belang dat de medisch milieukundige zorg van de regionale GGD tijdig wordt ingeschakeld. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt tussen gemeenten, asbestadviesbureaus, woningcorporaties en de GGD. Bij asbestvondsten en -incidenten is de GGD verantwoordelijk voor de gezondheidskundige beoordeling voor de algemene bevolking.

Subsidieregeling: ook voor particulieren

De afgelopen jaren hebben woningcorporaties, ingegeven door Rijksbeleid, sociale huurwoningen verkocht aan huurders. In veel van deze woningen is asbest aanwezig. Het asbestdakenverbod betekent dat de komende jaren veel particulieren hun asbesthoudende golfplatendaken moeten (laten) saneren.

Uit casuïstiek van de GGD blijkt dat de eigenaren van een woning met asbestdak vaak niet de meest draagkrachtige eigenaren zijn. Om financiële problemen of illegale sloop, met mogelijk (stressgerelateerde) gezondheidsrisico’s als gevolg, te voorkomen, vindt de GGD dat er ook voor deze doelgroep een subsidieregeling moet komen. Voor bedrijven zijn er reeds fiscale regelingen.

Onder bepaalde voorwaarden mogen particulieren zelf hechtgebonden asbest verwijderen tot een oppervlakte van 35 m². Het is belangrijk dat voor particulieren goede en eenduidige informatie beschikbaar komt hoe zij dit goed en veilig kunnen doen.

Projectgroep asbest

Alle uitgenodigde organisaties hebben voor het Rondetafelgesprek met de Kamerleden een position paper moeten indienen. De Projectgroep asbest heeft het position paper van de GGD voorbereid in samenwerking met adviseurs van GGD GHOR Nederland. Medisch milieukundig adviseur Henk Jans is namens GGD GHOR Nederland aanwezig bij het gesprek met de Kamerleden.

Alle ingediende position papers voor het Rondetafel gesprek asbest en een overzicht van de uitgenodigde partijen vind je op de site van de Tweede Kamer.