GGD GHOR Nederland positief over klimaatbeleid maar blijft aandacht vragen voor gezondheid

GGD GHOR Nederland positief over klimaatbeleid maar blijft aandacht vragen voor gezondheid

NieuwsGezondheid

Het klimaatbeleid van het kabinet levert ook een bijdrage aan de gezondheid. Sommige maatregelen zullen zelfs direct tot grote gezondheidswinst leiden. Sommige maatregelen hebben echter ook neveneffecten die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. GGD GHOR roept op om bij besluiten ook de effecten op de gezondheid mee te laten wegen en aandacht te hebben voor kansen waarbij klimaatmaatregelen ook de gezondheid beschermen of verbeteren.

Winwin-situatie

Veel maatregelen die goed zijn voor ons klimaat, dragen ook bij aan de gezondheid. Zo zullen de meeste maatregelen op het gebied van mobiliteit die bijdragen aan minder CO2-uitstoot, ook gunstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Bij woningverbetering kunnen de klimaatmaatregelen aangegrepen worden om ook meteen te werken aan een gezonder binnenmilieu.

Potentiële risico’s

Er zijn echter ook klimaatmaatregelen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Denk aan de geluidsoverlast die windmolens met zich meebrengen voor de direct omwonenden, uitstoot bij verbranding van biomassa die bijdraagt aan fijnstofconcentraties en het risico op geluidsoverlast bij verduurzaming woningen door geluid van warmtepompen.

Gezondheid als kader

Wij bevelen aan in het klimaatbeleid, in navolging van de Omgevingswet, gezondheid mee te nemen in alle afwegingen. Verbind het klimaatbeleid met de inzet die momenteel wordt gepleegd in (in ieder geval) de Nationale Omgevingsvisie, het Schone Lucht Akkoord, het Preventieakkoord en de aankomende Nota Volksgezondheid.

Aanbod GGD

GGD GHOR Nederland behartigt de belangen van de publieke gezondheid in Nederland. Daarom geeft ze aan als beleid effect kan hebben op de gezondheid van de inwoners van ons land. Een aantal GGD’en heeft dan ook gereageerd op de internetconsultatie over het klimaatbeleid. Ook op lokaal niveau kan de GGD een belangrijke rol spelen in het belichten van gezondheidsaspecten bij klimaatmaatregelen.