GGD GHOR Kennisplatform offline, onderzoek loopt

GGD GHOR Kennisplatform offline, onderzoek loopt

NieuwsGezondheid

Na de recente datadiefstal uit systemen van GGD GHOR Nederland zijn wij extra alert als het gaat om de beveiliging van onze systemen. Het ministerie van VWS heeft na overleg met ons een aantal van onze systemen laten bekijken door een zogenaamd ‘Red team’ van ICT-deskundigen. Dit team heeft gesignaleerd dat de toegang tot het kennisplatform KennisNet van GGD GHOR Nederland tekortkomingen kent.

GGD GHOR KennisNet wordt gebruikt voor kennisuitwisseling door professionals, werkzaam in de publieke gezondheidszorg en bevat onder meer werkinstructies en handleidingen. Naast een publiek toegankelijk deel waren er besloten groepen waar specifieke personen voor toegelaten konden worden.

Forensisch onderzoek is gestart om te bepalen of personen toegang hebben gehad tot het systeem die niet tot de doelgroep van dit platform horen. Ook wordt onderzocht of personen toegang hebben gehad tot informatie op het platform die vertrouwelijk is of die niet op het platform gedeeld had mogen worden. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Om het onderzoek niet te schaden, kunnen we hierover op dit moment geen verdere mededelingen doen.

Het systeem is op dinsdag 2 februari offline gehaald, nadat we de logging files en bestanden veilig hebben gesteld. Tevens hebben we een voorlopige melding gedaan bij AP, die opdracht heeft gegeven tot nader onderzoek. Deze week is het forensisch onderzoek van start gegaan. Het offline halen van GGD GHOR KennisNet is vervelend voor de gebruikers, maar heeft geen onoverkomelijke gevolgen voor de bestrijding van het coronavirus.