GGD start vaccinatie 90-plus

De GGD start komende dinsdag met de vaccinatie van de eerste mobiele, thuiswonende 90-plussers. Door de wijziging in de vaccinatiestrategie van minister De Jonge, kunnen GGD’en eerder starten met het vaccineren van deze groep. Daarnaast start de GGD komende woensdag met het geven van de tweede vaccinatie aan zorgpersoneel. Drie weken geleden kregen zij hun eerste prik.

De door de huisarts aangemerkte thuiswonende 90-plussers die mobiel genoeg zijn om een vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken, ontvangen vanaf dinsdag 26 januari een uitnodiging van hun eigen huisarts. Vanaf dinsdag kunnen deze mobiele ouderen een afspraak maken met de GGD voor een vaccinatie. Thuiswonende ouderen in de leeftijd tussen 85 en 90 jaar krijgen vanaf het einde van de week een uitnodiging voor vaccinatie bij de GGD via het RIVM. Het uitnodigen van deze groep van circa 220.000 mensen gebeurt gefaseerd, dit in samenhang met levering van vaccins.

Doordat nu steeds meer vaccin ter beschikking komt en de vaccinatiestrategie is aangepast, speelt de GGD in op groei van het aantal vaccinaties in de komende periode. Naar verwachting kan de GGD in de loop van februari 200.000 vaccinaties per week gaan verrichten. De komende maanden zal het aantal vaccinaties oplopen tot vele honderdduizenden per week. De GGD bereidt zich hier op voor, onder andere door het aantal vaccinatielocaties uit te breiden.