GGD versnelt vaccineren ouderen

GGD versnelt vaccineren ouderen

NieuwsCoronavirus

De GGD’en gaan het vaccineren van ouderen versnellen, omdat het meer vaccins ter beschikking krijgt. Hierdoor kunnen 140.000 ouderen eerder hun eerste prik krijgen dan voorzien. In totaal kunnen in de komende twee weken 240.000 ouderen gevaccineerd worden. Door deze versnelling kunnen ouderen boven de 80 jaar al vanaf komende vrijdag worden uitgenodigd om gevaccineerd te worden. De GGD roept mensen die een RIVM brief ontvangen op zo snel mogelijk een afspraak te maken zodat de beschikbare capaciteit direct volledig kan worden gebruikt. 

De GGD’ en gebruiken het vaccin nog efficiënter dan we dachten. Het % verspilling is minder dan waarmee rekening werd gehouden. Verder is de zogenaamde voorraadstrategie door het ministerie van VWS aangepast, waardoor er nu meer vaccin beschikbaar is omdat er een voorraad wordt aangehouden.

“Deze versnelling laat opnieuw zien dat we als GGD steeds bezig zijn om beschikbaar vaccin zo snel mogelijk te gebruiken. Deze week is onze ‘roadmap’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin laten we zien welke bijdrage wij de komende maanden gaan leveren aan de strijd tegen COVID-19. Niet alleen op vaccineren, maar ook op testen en bron- en contactonderzoek blijven we opschalen en innoveren. We vragen daarbij veel van onze medewerkers. Gelukkig zijn die steeds weer bereid meer te doen zodra mogelijkheden zich aandienen. Bijvoorbeeld doordat meer vaccin beschikbaar is”, aldus Nicolette Rigter, directeur Corona programmaorganisatie, GGD GHOR Nederland.

Roadmap: wendbaar zijn
De roadmap van GGD GHOR Nederland laat vooral zien hoe  de GGD’en zijn en ook moeten zijn. Om mee te kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen op testen of fluctuaties in de beschikbare hoeveelheden vaccin. De roadmap en aanbiedingsbrief leest u hier.

Grootschalig en fijnmazig vaccineren
De huidige vaccinatiecapaciteit van 200.000 per week wordt uitgebreid tot 450.000 per week in april en tot mogelijk 700.000 per week in juni. Deze capaciteit is gebaseerd op de huidige leverschema’s van de vaccins. De GGD wil voortdurend beschikbaar vaccin zo snel als mogelijk gebruiken. Daarvoor wordt het aantal vaccinatielocaties stapsgewijs uitgebreid. Van 25 locaties in januari zal het aantal vaccinatielocaties stijgen tot zo’n 40 in februari en 110 tot 120 in mei.  waarbij het uitgangspunt steeds zal zijn dat locaties zo grootschalig zijn als nodig is en fijnmazig als kan.

Er komt een mix van locaties van klein naar groot. Op zogenaamde S locaties worden 400 prikken per dag gegeven, op M locaties 800 per dag, op L locaties 1.600 prikken per dag en op XL locaties 2.400 prikken.

Een vernieuwend testlandschap
Sinds januari 2021 kunnen de GGD’en 130.000 testen per dag afnemen. De testcapaciteit loopt verder op 175.000 testen per dag in maart. Onder de dreiging van nieuwe varianten van het COVID-19 virus dragen de GGD’en in 2021 bij aan een steeds diverser testlandschap. Nieuwe snellere testmethodes worden ontwikkeld en ingezet. De PCR-test zal de stabiele factor in ons testlandschap blijven. Daarnaast zetten de GGD’en diverse snellere testmethodes in. Zowel de LAMP-test, antigeen sneltest en ademtest vormen een welkome uitbreiding op het huidige testlandschap.

Waar risico’s verhoogd zijn, zetten de GGD’en grootschalig risicogericht testen in. Ook scholieren worden door de GGD grootschalig getest. Daarnaast blijft het onze focus om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor iedereen in Nederland. Daarom realiseren de GGD’en centraal georganiseerde thuisbemonstering naast de nu al aanwezige regionale thuisbemonstering en wordt het aantal mobiele units voor zowel testen als vaccineren uitgebreid van 20 naar 35.