GGD’en gaan zorgmedewerkers vaccineren

GGD’en gaan zorgmedewerkers vaccineren

NieuwsCoronavirus

Als EMA eind december het vaccin van BionTech/Pfizer goedkeurt, kunnen in de loop van januari zorgmedewerkers gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een uitnodiging. De organisatie van de vaccinatie van zorgmedewerkers is belegd bij hun werkgevers met de GGD als vangnet. De werkgevers in de zorg hebben de GGD’en om hulp gevraagd en de GGD’en zijn bereid om te helpen. André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Wij zijn erg blij met het feit dat de zorgmedewerkers van verpleeghuizen in de loop van januari gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus, een belangrijke stap in de strijd tegen het virus en in het beschermen van onze kwetsbaren”.

Het ministerie van VWS vroeg eerder deze maand aan de GGD’en om de zorgorganisaties te ondersteunen door te zorgen voor locaties waar grotere groepen gevaccineerd kunnen worden. Gisteren hebben de werkgevers in de zorg, die deze vaccinaties op deze locaties zouden uitvoeren, aan de GGD’en gevraagd om hen ook te ondersteunen bij het daadwerkelijk uitvoeren van de vaccinaties; het zetten van de prik. Dit betekent dat de zorginstellingen en arbodiensten ervoor zorgen dat de zorgmedewerkers in de zorg alle benodigde  informatie krijgen over het vaccin en over het belang van vaccineren tegen covid-19 en hun medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om gevaccineerd te worden. Op deze manier zorgen zij ervoor dat er een constante toestroom is van mensen die gevaccineerd willen worden op de daarvoor ingerichte locaties.

De GGD’en zorgen ervoor dat iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen voor het vaccineren, een afspraak kan maken. Ook zorgen zij ervoor dat het vaccin gezet wordt en er geregistreerd wordt wie welk vaccin toegediend heeft gekregen. De werkgevers van de zorgmedewerkers gaan waar mogelijk professionals leveren die, onder verantwoordelijkheid van de GGD, mensen zullen vaccineren.

Wouter van Soest, directeur Actiz: “Wij realiseren ons dat GGD’en en hun medewerkers al 10 maanden in de frontlinie opereren. Juist daarom zijn wij hen dankbaar dat ze hun vangnetfunctie zo oppakken om zo veel mogelijk van de mensen in de zorg zo snel mogelijk beschermd te krijgen tegen dit virus.”

Alle betrokken zetten alles op alles om snel te kunnen starten met de vaccinatie van de zorgmedewerkers en voorbereidingen zijn in volle gang.