Digitale transformatie in de publieke gezondheid: de GGD’en presenteren iStrategie 2024 – 2027

Digitale transformatie in de publieke gezondheid: de GGD’en presenteren iStrategie 2024 – 2027

NieuwsInformatievoorziening

Op 18 april lanceerden de 25 GGD’en en Vereniging GGD GHOR Nederland het gezamenlijke plan om onze informatievoorziening (IV) te professionaliseren zodat we de publieke gezondheid kunnen versterken: de Uitwerking iStrategie 2024 – 2027. Die beschrijft de meerjarige visie van de GGD’en op IV en hoe we die samen verder laten aansluiten bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd.

De kern van deze visie is dat we onze krachten bundelen omdat in tijden van crisis goede digitale basisvoorzieningen onmisbaar zijn om de juiste informatie op het juiste moment veilig te kunnen raadplegen. Zo kunnen we gegevens sneller uitwisselen, beter onderbouwd duiding geven, en stellen we beleidsmakers, van bijvoorbeeld gemeenten, in staat om lokaal gezondheidsbeleid te maken dat op data is gebaseerd.

Op weg naar 26 datagedreven organisaties
Daarvoor moeten de GGD’en en GGD GHOR Nederland meer datagedreven organisaties worden die bovenregionaal data delen in een moderne en veilige gemeenschappelijke digitale omgeving vanuit het motto: regionaal georiënteerd, nationaal verbonden. De Uitwerking iStrategie beschrijft de stappen om tot zo’n gedeelde technische samenwerkingsomgeving te komen en hoe we daarin de data van iedere GGD en mogelijk later van ketenpartners, mét hun toestemming, veilig landelijk samenbrengen.

De eerste stap: verbinden en versterken van de IZB
Deze nieuwe gemeenschappelijke digitale samenwerkingsomgeving, oftewel een state of the art IV-landschap waarop gemeenschappelijke applicaties kunnen landen, richt zich eerst op het verbinden en versterken van de GGD-taken in de infectieziektebestrijding (IZB). Dat is nodig omdat er bij grootschalig gebruik meer eisen worden gesteld aan de wendbaarheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening.

Gezamenlijke transitie
Dit alles vraagt om een transitie die we stap voor stap samen maken waarbij de continuïteit van onze bestaande dienstverlening een belangrijke randvoorwaarde is. De basisgedachte van de iStrategie is dat we de gegevens loskoppelen van de toepassingen (applicaties en processen) en dat we die gegevens op een gestandaardiseerde manier ontsluiten en uitwisselen via het bovenregionale platform.

Generiek en specifiek
Deze Uitwerking iStrategie 2024-2027 is een richtinggevend en kaderstellend document dat de basis is voor lopende en toekomstige projecten van én voor de 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland. De focus van onze iStrategie richt zich op het realiseren van generieke, toekomstvaste en herbruikbare elementen in een IV-landschap. Daarin werken de GGD’en met generieke voorzieningen waar dat kan en beschikken over GGD-specifieke voorzieningen waar dat moet.

Toegankelijke data en technologie versterken de slagkracht van professionals
Onze professionals in de verschillende domeinen en regio’s beschikken over kennis en inzichten voor het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid; over hoe we ziekten kunnen voorkomen en hoe we gezondheidsrisico’s kunnen beperken. Deze competenties worden versterkt door de toegankelijkheid van data en technologie.

Lees ook het artikel ‘Een goede informatievoorziening draagt bij aan een sterke publieke gezondheid’ op pagina 38 van het GGD GHOR Nederland Jaarbeeld 2022.