GGD’en en de samenwerking met huisartsen

GGD’en en de samenwerking met huisartsen

NieuwsCoronavirus

Door het hele land helpen huisartsen de GGD’en bij de boostercampagne. Bijvoorbeeld door thuiswonende patiënten te vaccineren die niet naar een vaccinatielocatie kunnen komen. Ook zijn er veel huisartsen die op locaties medisch toezicht houden. We krijgen op dit moment veel vragen over deze samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld: kan er nog meer? Daar geven we graag antwoord op.

Erg blij met wat er al gebeurt
Veel huisartsen helpen bij de boostercampagne en dat is fantastisch. Tegelijk hebben we er alle begrip voor dat ook veel praktijken het erg druk hebben met de reguliere huisartsenzorg. Het feit dat de huisartsen mensen bezoeken en boosteren, die niet mobiel zijn, ontlast de GGD’en enorm. Daarnaast hebben een aantal regionale GGD’en aanvullende afspraken gemaakt met huisartsen. Zij helpen bijvoorbeeld met boostervaccinaties op kleinschalige verpleeghuislocaties zonder eigen medische dienst. Ook ondersteunen zij bij het vaccineren van mensen die nog geen eerste of tweede vaccinatie hebben gehad. Of zij ondersteunen bij de moeilijk bereikbare doelgroepen.

Hulp bij voorlichting
Of we nog hechter kunnen samenwerken? Op één vlak hebben we zeker hulp nodig: voorlichting. Ook voor de omikronvariant zijn niet-gevaccineerden het meest kwetsbaar. Dat is toch nog steeds 11% en daar zitten ook 50-plussers bij, voor wie het risico op ernstige ziekte groter is. Huisartsen kennen hun patiënten als geen ander en zij kunnen hen op een vertrouwde manier bijstaan. Onder meer bij vragen, twijfels en het maken van eigen keuzes over corona en vaccineren. Een aanvullende inspanning op dit gebied is dus zeer welkom!

Focus op massa onder regie GGD’en
Met de snelle ontwikkelingen rondom de omikronvariant ligt de focus nu op tempo en massa-vaccinatie. Dat gebeurt op de GGD-locaties, omdat deze locaties daartoe het best zijn toegerust. In verschillende regio’s waren al afspraken gemaakt tussen huisartsen en GGD’en om bijvoorbeeld een deel van de eigen patiënten te boosteren. Dit is eigenlijk alleen zinvol als het om relatief grote aantallen in één keer gaat. Dit zal altijd moeten gebeuren onder regie van de GGD’en. De boostercampagne gaat nu zeer snel en we liggen goed op planning. De meeste snelheid wordt nu gemaakt door middel van goede samenwerking met veel partijen op de grootschalige vaccinatielocaties.

Regionaal soms extra samenwerking
In principe liggen de afspraken tussen de GGD’en en de huisartsen vast. Regionaal kunnen toch taken op een andere manier zijn verdeeld. Dat is absoluut niet verplicht, maar prima voor nu. Daarbij is goede registratie altijd de belangrijkste voorwaarde. Iedere boostervaccinatie vraagt een nauwkeurige registratie om problemen voor burgers en dubbel werk achteraf te voorkomen.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne