GGD’en starten komende week vaccinaties ouderen

GGD’en starten komende week vaccinaties ouderen

NieuwsCoronavirus

Vandaag kondigde minister De Jonge aan dat ook mensen van boven de 90 en boven de 85 versneld gevaccineerd worden. De GGD’en gaan de mobiele ouderen uit deze groep vaccineren op centrale vaccinatielocaties. De groep 90-plus bestaat uit circa 90.000 mensen waarvan naar verwachting de helft door de GGD’en gevaccineerd wordt. Komende week start de vaccinatie van deze groep. 

“Verheugend”, noemt Nicolette Rigter, programmadirecteur Covid-19 het nieuws dat de GGD vanaf volgende week meer vaccins toebedeeld krijgt. “Deze kwetsbare groep vaccineren wij graag zo snel mogelijk’. Doordat het kabinet heeft gekozen voor een aangescherpte vaccinatiestrategie werd gisteren duidelijk dat de GGD meer mensen sneller hun eerste dosis vaccin kunnen geven. “Het was één van de scenario’s waar wij ons op voor hebben bereid, daarom kunnen we nu zo snel handelen’, aldus Rigter.

Uitnodiging

De door de huisarts aangemerkte 90-plussers die mobiel genoeg zijn om een vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken, ontvangen komende week een uitnodiging van hun eigen huisarts. In dezelfde week worden de eerste ouderen daadwerkelijk gevaccineerd. De huisartsen beslissen welke patiënten mobiel genoeg zijn om een vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken. De mensen die niet voldoende mobiel zijn worden zodra dat mogelijk is door de huisartsen gevaccineerd.

De groep in de leeftijd tussen 85 en 90 jaar krijgt eind komende week een uitnodiging voor vaccinatie via het RIVM. Het uitnodigen van deze groep van circa 220.000 mensen gebeurt gefaseerd.

Afspraken

Bij het zetten van de vaccinatie wordt er iets meer tijd gepland per vaccinatie dan nu bij het zorgpersoneel. Hierbij wordt uitgegaan van het efficiënt gebruiken van alle vaccins. Uitgenodigde mensen mogen indien gewenst een begeleider meenemen naar de vaccinatie.

Zorgmedewerkers

Momenteel vaccineren de GGD’en 204.000 zorgmedewerkers op 25 locaties verspreid door het land. Deze vaccinatie loopt conform de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitbreiding heeft geen invloed op de vaccinatie van deze groep. Ook zullen de al geplande afspraken voor de eerste en de tweede vaccinatie niet wijzigen.

Locaties

De zorgmedewerkers en de groepen ouderen worden de komende week op de bestaande locaties gevaccineerd. Daarnaast werken de GGD’en aan het uitbreiden van het aantal locaties vanwege de toename in de hoeveelheid vaccins de komende maanden.