GGD’en starten grootschalig onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Nederland

GGD’en starten grootschalig onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Nederland

NieuwsGezondheid

Alle GGD’en starten vanaf september met de Gezondheidsmonitor
Jeugd 2023. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het
welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt een keer in de
vier jaar plaats.

Alle GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is
het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk)
gemeenteniveau te vergelijken en bovendien gezondheidskansen te signaleren.
Leerlingen van klas 2 en 4 krijgen in september, oktober of november de kans om
tijdens een lesuur op school de vragenlijst in te vullen.

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van de gemeenten
en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de
wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te
monitoren.

Resultaten input voor gezondheidsbeleid

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 zijn halverwege 2024
beschikbaar en bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van
Nederlandse jongeren. Mede op basis van deze resultaten wordt landelijk en lokaal
beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van
jongeren te bevorderen. De Gezondheidsmonitor Jeugd werd in 2015 en 2019 ook al
landelijk en op dezelfde wijze uitgevoerd. Door de resultaten te vergelijken, kunnen we
zien wat de veranderingen zijn in de tijd. In 2021 vond een extra gezondheidsmonitor
jeugd plaats in het kader van de coronapandemie.

Meer informatie

• Alle informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd vindt u op monitorgezondheid.nl.
• Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met uw regionale GGD.