GGD’en vaccineren mensen uit medische risicogroepen

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

GGD’en vaccineren mensen uit medische risicogroepen

NieuwsCoronavirus

Mensen die volgens hun huisarts tot een medische risicogroep behoren, krijgen vanaf 6 mei een uitnodiging van de huisarts voor een vaccinatie op een GGD-locatie. De uitnodigingen worden de komende weken in fases verstuurd.

Tot de medische risicogroepen behoren mensen die jaarlijks een oproep voor de griepprik krijgen. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen personen uit de geboortejaren 1961 tot en met 2003. Na ontvangst van de uitnodiging kunnen zij een afspraak maken bij de GGD. Zij krijgen dan een vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Uitnodiging mee naar de locatie

Voor mensen met een medische indicatie is het alleen na ontvangst van de uitnodiging met een speciale code mogelijk om een afspraak te maken. Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch via een speciaal telefoonnummer. De uitnodiging is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is belangrijk om deze uitnodigingsbrief en een identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak.

Geboren in of voor 1955, of in 1961 of 1962?

Kortgeleden zijn de mensen uitgenodigd die zijn geboren in of voor 1955. Dit geldt ook voor de mensen geboren in 1961 en 1962. Mensen uit deze geboortejaren die nog geen gebruik hebben gemaakt van de oproep en wél een vaccinatie-afspraak willen maken, vragen we dringend dat alsnog te doen.

Geboren in of tussen 1956 en 1960?

Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie bij de huisarts. De GGD vaccineert deze leeftijdsgroep niet.

Als de afspraak onterecht is

Voor alle leeftijds- en doelgroepen geldt: op de vaccinatielocatie controleert een medewerker of een afspraak rechtmatig gemaakt is. Zo niet, dan wordt de afspraak alsnog geannuleerd.

Vaccinatiestrategie  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn hierin leidend. De startdata hangen bovendien af van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.