DPG’en adviseren regering niet in te stemmen met verlenging vergunning glyfosaat

DPG’en adviseren regering niet in te stemmen met verlenging vergunning glyfosaat

NieuwsPreventie

Glyfosaat is een bestrijdingsmiddel dat veel wordt gebruikt in de Europese land- en tuinbouw, maar ook door particulieren wordt gebruikt om onkruid te verdelgen. Op 13 oktober wordt door de EU-lidstaten een besluit genomen over de verlenging van de vergunning voor glyfosaat.

De Tweede Kamer heeft een motie van Kamerleden Vestering en Bromet aangenomen om niet in te stemmen met de verlenging. Dit, omdat er zorgen zijn over neuro toxicologische effecten van glyfosaat. Er zijn aanwijzingen dat glyfosaat de ziekte van Parkinson kan veroorzaken, waarbij de ziekte zich pas decennia later openbaart. Vandaag, 10 oktober, neemt de regering een besluit om vanuit Nederland wel of niet in te stemmen met de verlenging.

De 25 Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) delen de zorgen van de Tweede Kamer en hebben demissionair minister Kuipers in een brief geadviseerd:

  • Het voorzorgsbeginsel in acht te nemen ten aanzien van de blootstelling aan glyfosaat;
  • Niet in te stemmen met een verlenging van de vergunning om glyfosaat in de EU toe te passen;
  • Zo spoedig mogelijk opdracht te geven voor nader wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van glyfosaat op neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson;
  • Zijn ambtsgenoot, de minister van LNV, te informeren over dit DPG-advies.