Grote stap op weg naar een gezonder Nederland

Grote stap op weg naar een gezonder Nederland

NieuwsPreventie

Dat is volgens GGD GHOR Nederland directeur Hugo Backx het vandaag gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord.

“Met dit preventieakkoord zijn we een beweging gestart. Een beweging op weg naar een gezonder Nederland. Voor het eerst zijn er landelijke concrete doelen afgesproken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch terug te dringen. Door zeventig partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de sport, de overheid en maatschappelijke organisaties.”

Grote ambities

De ambities zijn groot. In 2040 willen de partijen:

  • Een rookvrije generatie. Dat betekent dat op dat moment geen kind meer rookt of ooit nog gaat roken.
  • Dat een kwart minder mensen lijdt aan overgewicht. En dat 40% minder mensen lijden aan ziekten gerelateerd aan obesitas. Zoals diabetes, hart-, vaat-, en leverziekten.
  • Bijna een halvering van het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt. En dat geen zwangere of 18-minner drinkt

“Met de nu geplande activiteiten en maatregelen zetten we de eerste belangrijke stappen. De komende jaren gaat het tempo verder omhoog. Met het terugdringen van roken, meer rookvrije ruimten en minder verkoop van sigaretten. En met gezonder eten, minder overmatig alcoholgebruik, meer bewegen en een gezonde leefomgeving”, aldus Backx.

Landelijke en lokale actie

Wij denken dat een belangrijk deel van het resultaat behaald wordt dicht bij mensen, in de regio, in de wijken en door problemen in samenhang aan te pakken. Daarom zetten wij ons in voor regionale afspraken die aansluiten op het landelijke akkoord. Waarin – rekening houdend met de lokale situatie – het gezondheidspotentieel maximaal wordt benut. Op verschillende plaatsen hebben GGD’en samen met andere partijen hier al een start mee gemaakt. Denk aan de Vitale Revolutie in Zeeland, de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen in Amsterdam, Limburg Positief Gezond of vitale regio in Friesland.

Gezondheidsproblemen komen niet alleen

Als GGD GHOR Nederland maken wij ons er al geruime tijd hard voor dat de drie thema’s – roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik – in samenhang aangepakt worden. Rekening houdend met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, schulden, stress en andere factoren. Stoppen met roken of werken aan overgewicht heeft een grotere slagingskans als iemand een baan heeft of niet meer in de schulden zit. In de Agenda voor de Toekomst, onderdeel van het akkoord, wordt hier volop aandacht aan besteed.

Onze inzet

GGD GHOR Nederland wil samen met alle GGD’en een belangrijke bijdrage leveren aan dit akkoord. Door te werken aan de eerder genoemde regionale afspraken. Door goede voorbeelden te delen en verder te brengen. Door gemeenten te helpen om de doelstellingen te realiseren. Door de voortgang van de doelstellingen te meten. En bovenal door ambassadeur te zijn van dit akkoord.

“Preventie krijgt nu de aandacht die het verdient. Het wordt steeds duidelijker dat we moeten investeren in gezondheid en leefstijl in plaats van ziekte en zorg. Maar wat dit akkoord bovenal nodig heeft is dat wij dit vuurtje met z’n allen verder opstoken. In het belang van een veel gezonder Nederland.” besluit Backx.

In de bijlage vindt u een aantal regionale voorbeelden hoe GGD’en samen met andere partijen overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken aanpakken.

Klik hier naar