Halfjaarplan 2022 Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

23 februari 2022Coronavirus

Begin februari stuurde Jaap Eikelboom, directeur-bestuurder van de Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) als onderdeel van GGD GHOR Nederland, het halfjaarplan testen, traceren en vaccineren naar de minister van VWS. Het plan heeft als doel om tijdig en op hoofdlijnen de ontwikkelingen, uitgangspunten en doelstellingen tot en met juni 2022 voor de activiteiten van GGD’en en GHOR-bureaus op het gebied van testen, traceren, vaccineren, zorgcontinuïteit en digitale ondersteuning vorm te kunnen geven. Vandaag deelde minister Kuipers het plan ter informatie met de Tweede Kamer.

De onzekerheid rondom de ontwikkeling van de pandemie vraagt al twee jaar lang om groot organisatorisch vermogen en flexibiliteit van de GGD’en en GHOR-bureaus. Het plan is opgesteld in januari van dit jaar. Met de piek van de omikronvariant achter ons en de versoepelingen van de coronamaatregelen door het kabinet wordt de invulling van het plan verder geconcretiseerd. Een discussie over de doelen ten aanzien van testen en bron- en contactonderzoek voor de middellange termijn is daar onderdeel van. Daarover voeren GGD GHOR Nederland en GGD’en momenteel gesprekken met het ministerie van VWS.

Uitvoeringstoets
Voor GGD’en is het wenselijk dat er, waar mogelijk, wordt toegewerkt naar een stabiel landschap in beleid en uitvoering, op het gebied van testen, traceren en vaccineren. Een structurele uitvoeringstoets voorafgaand aan (voorgenomen) beleidswijzigingen is daar een belangrijk onderdeel van.

Lees meer informatie
De aanbiedingsbrief (klik hier) en het halfjaarplan 2022 (klik hier) vindt u in de linkjes.

Lees hieronder meer artikelen:

Uitvoering testbeleid door GGD’en

1 jul 2022 Coronavirus

De GGD’en testen nog steeds op corona. Voor sommige mensen is het niet duidelijk wanneer zij naar een GGD kunnen gaan voor het afnemen van een test ... Lees meer

Lees meer over

Feiten en cijfers COVID-19

27 jun 2022 Coronavirus

Bijgaand onze wekelijkse COVID-19-gerelateerde kernfeiten en cijfers om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van de 25 GGD’en. Lees meer

Lees meer over