Halfjaarplan 2022 Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

Halfjaarplan 2022 Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

NieuwsCoronavirus

Begin juli stuurde Jaap Eikelboom, directeur-bestuurder van de Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) als onderdeel van GGD GHOR Nederland, het halfjaarplan zorgcontinuïteit testen, traceren en vaccineren naar de minister van VWS. Vorige week deelde minister Kuipers het plan ter informatie met de Tweede Kamer.

In het eerste halfjaar van 2022 heeft de LCCB zich samen met GGD’en voorbereid op mogelijke toekomstige scenario’s, gebaseerd op het WRR- en KNAW-advies uit september 2021. Op elk van de scenario’s zijn plannen gemaakt. In de scenario’s waarin er weer opgeschaald moet worden, is het vinden van voldoende personeel randvoorwaardelijk. In een open samenleving is het vinden van voldoende personeel een gezamenlijke en maatschappelijke opgave. De LCCB voert diverse gesprekken met sectoren en uitzendbranches om mogelijkheden voor de inzet van personeel te verkennen.

Doelstellingen tweede helft 2022
Een mogelijke opleving van het virus in het najaar kan zorgen voor druk op de in-, door- en uitstroom binnen de zorgketen. Vanuit zorgcontinuïteit worden voorbereidingen getroffen om indien nodig producten en diensten te kunnen opschalen. De ketenmonitoring druk op de zorg wordt komend halfjaar verder doorontwikkeld.

Zelftesten in combinatie met een zelfzorgadvies vormen vooralsnog het uitgangspunt van het COVID-19-beleid. Grootschalig PCR-testen bij de GGD is niet meer noodzakelijk; zelftesten volstaan. Voor een aantal specifieke doelgroepen blijft een PCR-test bij de GGD mogelijk.

De situatie van grootschalig BCO door de GGD’en zal niet meer terugkeren. Voor een groot deel van de bevolking geldt dat zij op basis van een zelftest een zelfzorgadvies krijgen bij een besmetting. BCO is daarom in een transitie naar ‘monitoring en advies’.

De LCCB bereidt zich samen met de GGD’en voor op een mogelijke vaccinatiecampagne in het najaar. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan innovaties en procesoptimalisaties om het vaccinatieproces nog efficiënter te laten verlopen. Er wordt door GGD’en blijvend ingezet op het verhogen van de vaccinatiegraad, onder andere door fijnmazig vaccineren en informeren.

Meer informatie
Klik hier voor de aanbiedingsbrief en hier voor het tweede halfjaarplan 2022.