Herhaalprik tegen corona in het najaar voor iedereen van 12 jaar of ouder

Herhaalprik tegen corona in het najaar voor iedereen van 12 jaar of ouder

NieuwsCoronavirus

De minister van VWS heeft na advies van het OMT-V besloten dat iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad, in het najaar een herhaalprik kan krijgen. Deze vaccinatieronde start in september. Eerst worden mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden, die vaak ook jaarlijks de griepprik krijgen, én zorgmedewerkers uitgenodigd. Daarna kunnen anderen, als zij dat willen, een herhaalprik krijgen. Met deze 9 vragen leggen we uit wat deze vaccinatieronde dit najaar inhoudt.

1. Is het nodig dat ik weer een coronaprik haal en waarom?
Op basis van wat we nu weten over het coronavirus, verwachten we dat de ziekte dit najaar oplaait en het aantal besmettingen ​daardoor zal toenemen. We houden rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Uit voorzorg zal daarom weer een coronaprik aangeboden worden. Deze herhaalprik tegen corona verbetert de kwaliteit van het afweersysteem en daarmee de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Daarnaast is de herhaalprik nodig om de zorg bereikbaar te houden en om druk op de samenleving, door bijvoorbeeld uitval van personeel, te voorkomen.

2. Wie kan een herhaalprik tegen corona krijgen?
In het najaar kan iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft afgerond, 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting een herhaalprik krijgen.

De eerste groep die de herhaalprik krijgt aangeboden, bestaat uit: 

  • mensen van 12 jaar of ouder met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden. Bij hen neemt de bescherming tegen ernstige ziekte door corona sneller af. Dit zijn onder meer mensen die ook een griepprik krijgen. Behoort u tot die eerste groep en bent u 60 jaar of ouder, dan wordt u uitgenodigd door het RIVM. Behoort u tot die eerste groep en bent u jonger dan 60 jaar, dan wordt u uitgenodigd door de huisarts.  
  • zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Zij worden uitgenodigd via hun werkgever.  

 Daarna kunnen anderen, als zij dat willen, een herhaalprik halen.

3. Ik ben nog niet gevaccineerd, mag ik een herhaalprik halen?
Wanneer u nog geen enkele coronaprik heeft gehad, dan heeft u eerst de basisserie tegen corona nodig. Deze kunt u nog steeds halen, u hoeft hiervoor niet te wachten tot het najaar. De basisserie bestaat uit 2 prikken met een mRNA-vaccin ​(BioNTech/Pfizer of Moderna​). Als u niet met een mRNA-vaccin geprikt wilt worden, dan kunt u ook kiezen voor 2 prikken met Novavax of 1 prik met Janssen. Als u inmiddels corona heeft gehad, dan is 1 prik in de basisserie (ongeacht welk vaccin) voldoende en kunt u die tenminste 8 weken na de besmetting halen.

4. Wat is het verschil tussen een booster en een herhaalprik?
Er is geen verschil. Een booster en een herhaalprik versterken beide de werking die de basisserie – de eerste vaccinatie(s) – op het afweersysteem heeft. Dit geeft tijdelijk extra bescherming tegen corona. We houden vanaf nu de term herhaalprik aan, omdat dit duidelijker aangeeft dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak en met welke periode, hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.

5. Waar kan ik een herhaalprik krijgen en hoe maak ik een afspraak?
De mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname of overlijden, worden per brief door het RIVM of de huisarts uitgenodigd om hun prik te halen bij de GGD. Thuiswonende 60-plussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisarts worden aangemeld bij de GGD en zullen dan thuis worden gevaccineerd. Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, ook zij kunnen zich desgewenst laten prikken op een GGD-vaccinatielocatie.

Nadat deze groep is uitgenodigd, kan iedereen van 12 jaar of ouder online of telefonisch een afspraak maken bij de GGD. Wanneer de vrije inloop beschikbaar komt, is het ook mogelijk om zonder afspraak voor een herhaalprik naar de GGD  te gaan. We weten nog niet vanaf welke datum dit mogelijk is. Zodra dit bekend is, wordt dat onder meer op de website www.mijnvraagovercorona.nl en op de website van GGD GHOR Nederland bekend gemaakt. U hoeft op dit moment niets te doen.

6. Welk vaccin krijg ik?
Er wordt geprikt met een aangepast mRNA vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna) als die betere bescherming biedt dan de huidige vaccins.

7. Kan ik eerder een herhaalprik tegen corona krijgen?
​Nee. Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en de zorgmedewerkers uitgenodigd,​ daarna kan iedereen van 12 jaar of ouder een herhaalprik krijgen. Welke volgorde er bij de tweede groep (iedereen van 12 jaar of ouder) wordt aangehouden, is nu nog niet bekend. Een herhaalprik is dan beschikbaar vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. ​

8. Mag mijn kind, dat jonger dan 12 jaar is, ook een herhaalprik?
Nee. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is een herhaalprik niet nodig. Zij worden meestal niet erg ziek van corona.

9. Heb ik een herhaalprik nodig om naar het buitenland te kunnen reizen?
Het verschilt per land of er (en hoeveel) coronaprikken ​nodig ​zijn en hoelang die geldig zijn. Check dus voor vertrek wat de maatregelen zijn. Dat kan via de website www.nederlandwereldwijd.nl.