GGD’en bieden ruim 2,3 miljoen kwetsbaren herhaalprik aan tegen corona

GGD’en bieden ruim 2,3 miljoen kwetsbaren herhaalprik aan tegen corona

NieuwsCoronavirus

De 25 regionale GGD’en gaan aan ruim 2,3 miljoen kwetsbare mensen een herhaalprik aanbieden tegen het coronavirus. Deze groep kan vanaf 26 februari een afspraak maken na ontvangst van een uitnodigingsbrief. Zij lopen volgens de Gezondheidsraad een groter risico op ernstige ziekte na een besmetting. Zeker nu de samenleving steeds verder opengaat. Bovendien is de bescherming van de booster bij de mensen die vroeg aan de beurt waren in de boostercampagne volgens de Gezondheidsraad het meest afgenomen. Het gaat om mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis.

Doelgroepen en start vaccinaties
De grootste groep bestaat uit de 2,1 miljoen mensen van 70 jaar en ouder. Zij ontvangen vanaf 26 februari 2022 een brief van het RIVM met de uitnodiging. De herhaalprik tegen corona mag pas vanaf 3 maanden na de laatste vaccinatie worden aangeboden. Het RIVM houdt hier rekening mee bij het versturen van de brieven. De 25 GGD’en starten, mede om deze reden, met vaccineren vanaf vrijdag 4 maart. Pas op die datum komen de eerste mensen namelijk in aanmerking voor een herhaalprik. Als hun partner ook in aanmerking komt dan kunnen zij samen de vaccinatie krijgen op een GGD-locatie. Bewoners van instellingen worden gevaccineerd door de eigen medische dienst of door een GGD.

De ongeveer 15.000 volwassenen met syndroom van Down ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts. Zij kunnen voor hun prik terecht bij een GGD of worden in hun instelling gevaccineerd. De ongeveer 133.000 mensen met een ernstige immuunstoornis hebben in oktober 2021 van hun medisch specialist een uitnodiging gekregen voor een derde prik als onderdeel van hun basisserie. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij 3 maanden na de derde prik hun boosterprik halen. Als deze mensen in aanmerking komen voor de herhaalprik worden zij hiervoor opnieuw uitgenodigd.

Interval van 3 maanden
Voor mensen die een coronabesmetting hebben of al hebben doorgemaakt geldt ook een interval van minimaal 3 maanden na deze infectie. Dit, omdat hun afweersysteem al actief is geweest door de besmetting. Om deze reden hanteren de GGD’en dezelfde wachttijd tussen de laatste boosterprik en de herhaalprik tegen corona. De werking van de coronaprikken is steeds hetzelfde en bovendien zorgt elke herhaalprik ervoor dat de kwaliteit van het afweersysteem verbetert.

Innovaties
In de grootschalige boostercampagne die in november 2021 startte deden de GGD’en veel ervaring op met slimme manieren om sneller te vaccineren. Daarbij gebruikten GGD’en kennis uit het Lean Education Academic Network (LEAN), dat veel bedrijven toepassen in hun processen. Bij het vaccineren gebeurde dat bijvoorbeeld door prikkers langs mensen te laten gaan in plaats van andersom.

Daarnaast testten GGD’en innovaties zoals het scannen van barcodes waardoor gegevens van gevaccineerden op de GGD-locatie snel en foutloos worden geregistreerd. Hierdoor wordt de kans op fouten en fraude aanzienlijk kleiner. Deze aanpak zal door een aantal GGD’en de komende tijd worden gebruikt. Tot slot kunnen mensen vanaf 9 maart 2022 online hun afspraak verzetten of annuleren. Zij hoeven dit niet meer telefonisch te doen.

Voor meer informatie en veel gestelde vragen kunt u hier terecht: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/herhaalprik-tegen-corona