Hugo Backx stopt als algemeen directeur GGD GHOR Nederland

Hugo Backx stopt als algemeen directeur GGD GHOR Nederland

NieuwsGezondheid

Hugo Backx zal op 1 juli 2021 stoppen als Algemeen Directeur van GGD GHOR Nederland. Backx zal zich de komende jaren tot aan zijn pensionering volledig toeleggen op advies en opdrachten op het terrein van de publieke gezondheid. Hij zal zijn ervaring en energie inzetten voor de doorontwikkeling van de publieke gezondheid. Mede door de Covid-19 pandemie zullen de positie en de versterking van de publieke gezondheid de komende jaren stevig op de politieke agenda staan. Backx zal zijn werkzaamheden als onafhankelijk adviseur vervullen zowel voor GGD GHOR Nederland als voor andere partijen.

Hugo Backx heeft de functie van directeur van GGD GHOR Nederland zeven jaren vervuld. Hij was de eerste directeur na de fusie van GGD Nederland en GHOR Nederland.

Voorzitter André Rouvoet: “Hugo heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verstevigen en verbreden van de aandacht voor preventie en publieke gezondheid. Die werd niet alleen zichtbaar in de huidige opdracht die GGD GHOR Nederland en de GGD’en vervullen in de corona-crisis, maar daarvoor al bij de totstandkoming van het Nationaal Preventieakkoord, de positie van gezondheid in de Omgevingswet en de rol van GGD’en en GHOR bureaus op het terrein van toezicht en (sociale) veiligheid. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor en we wensen hem in deze nieuwe fase alle succes toe.”

De dagelijkse leiding van het bureau van GGD GHOR Nederland zal tijdelijk worden belegd bij Joëlle Staps, adjunct directeur, totdat er een nieuwe directeur is aangesteld.