Prijs voor GGD-medewerkers als toonbeeld van innovatie

Prijs voor GGD-medewerkers als toonbeeld van innovatie

NieuwsCoronavirus
Op 10 november ontvingen de GGD’en uit handen van de voorzitter van TechTegenCorona een innovatie-oorkonde. TechTegenCorona: “In 2020 hebben de GGD’en zich ontpopt tot hét toonbeeld van innovatie. De GGD-medewerkers hebben het voor elkaar gekregen om een kolossale innovatie op alle niveaus door te voeren door hun wendbare houding, open blik, bereidheid tot snelle adaptatie en lef.” TechTegenCorona is een samenwerkingsverband tussen PublicMatters, de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee en meer dan 300 techbedrijven.

Oorkonde

Om dit moment te markeren, overhandigde de voorzitter van TechTegenCorona Elisabeth van der Steenhoven vandaag een oorkonde aan Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland. Dit gebeurde voorafgaand aan het online innovatiecongres INNOvember waar Sjaak de Gouw in een toespraak vertelde over de afgelopen hectisch en innovatieve maanden bij de GGD’en.

Innoveren was van levensbelang

“Innovaties zijn inderdaad afgelopen jaar aan de orde van de dag geweest in GGD-land”, aldus Sjaak de Gouw. “En dan heb ik het niet over innovaties die zaken een beetje beter maken. Nee, we hebben onszelf helemaal opnieuw moeten uitvinden. In het oog van de storm. In de felle spotlights van de media en de politiek. Met 17 miljoen kritische burgers die ons op de vingers keken. Dan doet zo’n blijk van waardering goed. Dit was geen routineklus. Dit was Covid-19. Alles was anders. Innoveren was van levensbelang. Letterlijk en figuurlijk.”

Hart onder de riem van onze medewerkers

Sjaak de Gouw in zijn toespraak: “We hebben in deze rollercoaster innovaties op technisch, operationeel, strategisch en bestuurlijk gebied tot stand gebracht. Het is niet makkelijk geweest. En het zal komende maanden ook niet makkelijk worden. Maar wat ik de belangrijkste innovatieve waarde vind, zijn de drive, de kracht en het enthousiasme van de duizenden professionals die de afgelopen maanden aan al die innovaties hebben meegewerkt. Samen hebben zij de schouders eronder gezet en bleven ze doorgaan. Op werkdagen en in het weekend. Op vakantiedagen en verjaardagen. Alle eer en lof komt hen toe. Deze oorkonde is een groot hart onder hun riem. Zij die hun energie en expertise inzetten voor de publieke gezondheid. Voor ónze gezondheid dus.”