Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Tempo vormgeving Wmo toezicht moet omhoog

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Tempo vormgeving Wmo toezicht moet omhoog

Jeugd

De jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de wijze waarop het toezicht op de Wmo ter hand wordt genomen is recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Veel gemeenten hebben deze taak aan de GGD opgedragen.

Wij vinden het toezicht op de Wmo een belangrijke taak omdat het gaat om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen in een vaak kwetsbare situatie. De conclusies van IGJ zijn voor ons herkenbaar en we hebben ons afgelopen jaren ingespannen voor een verdere verbetering van kwaliteit en professionaliteit. We zullen daar komende tijd samen met het ministerie van VWS, IGJ en de VNG verder aan werken.
Het volledige IGJ-rapport leest u hier.