Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Tempo vormgeving Wmo toezicht moet omhoog

14 november 2019Jeugd & Opvoeden

De jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de wijze waarop het toezicht op de Wmo ter hand wordt genomen is recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Veel gemeenten hebben deze taak aan de GGD opgedragen.

Wij vinden het toezicht op de Wmo een belangrijke taak omdat het gaat om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen in een vaak kwetsbare situatie. De conclusies van IGJ zijn voor ons herkenbaar en we hebben ons afgelopen jaren ingespannen voor een verdere verbetering van kwaliteit en professionaliteit. We zullen daar komende tijd samen met het ministerie van VWS, IGJ en de VNG verder aan werken.
Het volledige IGJ-rapport leest u hier.

Werkbezoek Sophie Hermans aan Ouder- en Kindteam Amsterdam

19 nov 2019 Jeugd & Opvoeden

Op 18 november bracht Sophie Hermans (Kamerlid woordvoerder preventie van de VVD) een werkbezoek aan het consultatiebureau Ouder- en Kindteams Amsterdam Zuidoost. Lees meer

Lees meer over

Kijk door de ogen van een kind en zie wat rond armoede nodig is

17 nov 2019 Jeugd & Opvoeden

Op 17 oktober is het wereld armoededag. We spreken daarom deze week twee aandachtsfunctionarissen armoede van de GGD. Over hun werk en waar zij het verschil willen maken voor ... Lees meer

Lees meer over