Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Tempo vormgeving Wmo toezicht moet omhoog

14 november 2019Jeugd & Opvoeden

De jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de wijze waarop het toezicht op de Wmo ter hand wordt genomen is recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Veel gemeenten hebben deze taak aan de GGD opgedragen.

Wij vinden het toezicht op de Wmo een belangrijke taak omdat het gaat om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen in een vaak kwetsbare situatie. De conclusies van IGJ zijn voor ons herkenbaar en we hebben ons afgelopen jaren ingespannen voor een verdere verbetering van kwaliteit en professionaliteit. We zullen daar komende tijd samen met het ministerie van VWS, IGJ en de VNG verder aan werken.
Het volledige IGJ-rapport leest u hier.

Staatssecretaris gaat kwaliteit gastouderopvang onderzoeken

13 jul 2020 Jeugd & Opvoeden

Staatssecretaris van Ark (SZW), heeft op 1 juli een verzamelbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief benoemt zij de bijzondere omstandigheden, veroorzaakt door corona, die nog steeds ... Lees meer

Lees meer over

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd versterken samenwerking Jeugdgezondheidszorg

9 jul 2020 Jeugd & Opvoeden

GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd brengen de aansturing van de beleidsondersteuning en de lobby voor de Jeugdgezondheidszorg in één hand. Lees meer

Lees meer over