Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Tempo vormgeving Wmo toezicht moet omhoog

14 november 2019Jeugd & Opvoeden

De jaarlijkse rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de wijze waarop het toezicht op de Wmo ter hand wordt genomen is recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Veel gemeenten hebben deze taak aan de GGD opgedragen.

Wij vinden het toezicht op de Wmo een belangrijke taak omdat het gaat om de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen in een vaak kwetsbare situatie. De conclusies van IGJ zijn voor ons herkenbaar en we hebben ons afgelopen jaren ingespannen voor een verdere verbetering van kwaliteit en professionaliteit. We zullen daar komende tijd samen met het ministerie van VWS, IGJ en de VNG verder aan werken.
Het volledige IGJ-rapport leest u hier.

Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

30 jun 2022 Jeugd & Opvoeden

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de ... Lees meer

Lees meer over

Aftrap voor een Gezonde Jeugd met staatssecretaris Van Ooijen

24 jan 2022 Jeugd & Opvoeden

Vandaag mocht GGD Hollands Midden de nieuwe staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen, welkom heten. Van Ooijen bracht een werkbezoek aan de GGD om zich ... Lees meer

Lees meer over