GGD GHOR Nederland coördineert inventarisatie en herverdeling belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen coronavirus

6 maart 2020Veiligheid

[Dit bericht wordt dagelijks geüpdatet] Nu ook Nederland te maken heeft met het nieuwe coronavirus, is de vraag naar zaken als persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, spatbrillen, schorten en handschoenen maar ook corona testkits fors toegenomen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk omgaan met deze middelen die nodig zijn in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

We gaan ervoor zorgen dat in Nederland in alle regio’s zo lang mogelijk veilige zorg geleverd kan worden door goede afspraken te maken over de verdeling van deze beschermingsmiddelen en testkits. De minister heeft daarom de GGD’en gevraagd om in samenwerking met de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland hiermee aan de slag te gaan. Dit doen wij door samen te werken met de 11 landelijke netwerken voor acute zorg (ook wel ROAZ netwerken) onder regie van de Directeuren Publieke Gezondheid in de regio’s. Deze zorgnetwerken werken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg. Gezamenlijk zijn we bezig:

  • te inventariseren welke voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en testkits er zijn of kunnen zijn in Nederland.
  • te kijken welke werkvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen zorginstellingen die acute zorg verlenen nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
  • te kijken welke tekorten er zijn bij deze doelgroepen
  • en tot slot ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen op een dusdanige manier verspreid worden over Nederland, dat ze zo goed mogelijk kunnen worden ingezet. Ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen en GGD’en krijgen daarbij op gezag van het Ministerie van Volksgezondheid vooralsnog prioriteit.

 

Bent u zorgprofessional en op zoek naar testkits of PBM ten behoeve van de bestrijding van en de zorg rond het coronavirus?

  1. Bent u GGD, huisarts, ziekenhuis of ambulancedienst? Vanuit de ROAZ-regio’s wordt momenteel een inventarisatie gedaan van de voorraad en knelpunten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).  Hierin worden uw voorraden en knelpunten meegenomen.  Neem contact op met uw PBM coördinator in uw ROAZ regio. De lijst met contactgegevens van PBM coördinatoren in de ROAZ regio vindt u hier.
  2. Bent u een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld een verzorgingstehuis en ervaart u knelpunten m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), dan kunt u contact leggen met de PBM coördinator in uw ROAZ regio. Voor acute problemen – zoals een besmette patiënt en geen PBM – wordt waar mogelijk zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht. De lijst met contactgegevens van PBM coördinatoren in de ROAZ regio vindt u hier.

 

Meer nieuws over het coronavirus

Coronavirus COVID-19

28 feb 2020 Veiligheid

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste ... Lees meer

Lees meer over