Inzicht in gedrag van mensen bij bestrijding van het nieuwe coronavirus

Inzicht in gedrag van mensen bij bestrijding van het nieuwe coronavirus

NieuwsCoronavirus

[UPDATE 28 MEI: de derde ronde is gestart] Nederland is al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. Daarmee roept de overheid mensen op om zich te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gedrag van mensen speelt dus een cruciale rol in de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

Tegelijkertijd is de impact van de maatregelen op het dagelijks leven van mensen groot. Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, starten het RIVM en GGD GHOR Nederland (in samenwerking met de regionale GGD’en) een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Een voorbeeld: je kunt bedenken dat mensen regelmatig voor 20 seconden hun handen moeten wassen en altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden, maar lukt mensen dat ook? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe mensen zich voelen? Inzicht in het gedrag van mensen, hun drijfveren en behoeften is daarom van groot belang voor het ontwikkelen van ‘evidence based’ beleid. Daarnaast is het ook van belang voor de manier van communiceren die daarbij past. Hoe beter het overheidsbeleid en de communicatie aansluit bij de maatschappij, ook vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.

Het RIVM doet dit onderzoek samen met GGD GHOR Nederland (namens de regionale GGD’en) en een wetenschappelijke adviesraad. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en. De eerste uitkomsten verwacht het RIVM in mei.

Update 28 mei: de derde ronde is gestart. Mensen kunnen tot en met 1 juni bijdragen aan het onderzoek.

Ga hier naar het onderzoek

Meer informatie over het gedragsonderzoek 

 

Bron: RIVM