Jaarbeeld 2020: een megaprestatie terwijl het gewone werk doorgaat

10 november 2021Gezondheid in Beeld

“Een megaprestatie terwijl het gewone werk doorgaat”, aldus André Rouvoet. Dat thema staat centraal in het Jaarbeeld 2020 van GGD GHOR Nederland. Voor het eerst brengt de vereniging een publieksjaarbeeld uit.

Reden hiervoor is natuurlijk de enorme opgave waarvoor GGD GHOR Nederland en de GGD’en stonden en staan. Niet alleen in het bestrijden van het coronavirus, maar ook in het doorgang laten vinden van het ‘gewone werk’ voor de publieke gezondheid en veiligheid. Ouders en kinderen konden gewoon terecht bij het consultatiebureau, programma’s in de jeugdgezondheidszorg gingen door, evenals het Rijksvaccinatieprogramma en alle overige taken.

In dertien aansprekende verhalen en een uitgebreid bestuursverslag geven wij u graag een inkijk in het mooie en belangrijke werk dat wij samen doen om Nederland een beetje gezonder en veiliger te maken. Daarnaast bevat het jaarbeeld natuurlijk een aantal kerncijfers over 2020.