Jeugd- en forensisch arts Glenn Tan: ‘Mijn functie kan veel betekenen voor het individu, maar ook voor de maatschappij’

Jeugd- en forensisch arts Glenn Tan: ‘Mijn functie kan veel betekenen voor het individu, maar ook voor de maatschappij’

NieuwsGezondheid

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn laten we GGD-professionals in de regio graag aan het woord. Waarom werken zij in de publieke gezondheid en hoe ziet hun werkweek eruit? Vandaag is de beurt aan Glenn Tan, jeugdarts en forensisch arts bij GGD regio Utrecht.

De werkweek van Glenn


‘Als forensisch arts heb ik voornamelijk dienst in de avond, nacht of in het weekend. Ik werk namelijk al 40 uur per week als jeugdarts. Ik heb normaliter ongeveer een tot twee keer per week een forensische piketdienst. Ik ben dan gewoon thuis totdat ik word opgeroepen. Deze week werd ik opgeroepen, omdat er aanwijzingen waren voor een niet natuurlijk overlijden. Samen met de politie deed ik onderzoek op de locatie om onder andere te bepalen wat de aard van het overlijden is en of er sprake kan zijn van een misdrijf. Verder had ik deze week het maandelijkse SOLK-overleg (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waarbij verschillende disciplines (o.a. jeugdartsen, kinderartsen en psychiaters) bij elkaar komen om anoniem casussen te bespreken. Dit werkt goed, omdat de disciplines vanuit verschillende perspectieven kijken en om mijn netwerk goed in beeld te hebben.

Verder was ik deze week op een school voor speciaal onderwijs. Hier deed ik preventieve gezondheidsonderzoeken bij leerlingen van 12 tot 18 jaar. Aansluitend had ik overleg met de orthopedagogen van de school om leerlingen die extra aandacht nodig hebben te bespreken.

Als jeugdarts ben ik ook betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma. Deze weken wordt de HPV-vaccinatie (tegen baarmoederhalskanker) aangeboden aan alle meisjes die dit jaar 13 jaar worden en binnenkort start de grote Meningokokken ACWY campagne. Op enkele van deze middagen ben ik de medisch verantwoordelijke. Dit houdt in dat ik medisch inhoudelijke vragen beantwoord, angstige kinderen vaccineer, kinderen die flauwvallen ondersteun en help bij medische calamiteiten.’

‘Dit is een redelijk standaardweek, maar het laat mijn werk niet in de volle omvang zien. Ik werk nog enkele dagdelen per week op een GGD-locatie om jongeren te zien vanwege bijvoorbeeld ziekteverzuim of controle vanuit het preventief gezondheidsonderzoek. Ik ben key-user digitaal dossier jeugdgezondheidszorg voor mijn regio; het aanspreekpunt wat betreft het digitaal dossier. Verder ben ik aandachtsfunctionaris ziekteverzuim waarbij ik me bezighoudt met het hele proces rondom ziekteverzuim bij jongeren. Ook zijn er enkele keren per jaar overleggen met gemeenten en ketenpartners waarbij ik aansluit om vanuit mijn perspectief input te leveren en te werken aan een gezondere jeugd. Naast mijn werk ben ik in opleiding tot 2e fase arts maatschappij en gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg. Hiervoor doe ik wetenschappelijk onderzoek naar jongeren met stress.’

Werken in de Publieke Gezondheid

‘In mijn werk als jeugdarts richt ik mij op het individuele kind maar ook op de gezondheid voor groepen kinderen. Dan weer zit ik met een jongere van 14 aan tafel, even later met een beleidsmedewerker van de gemeente of een collega van de GGD. Het vak is veelzijdig en dynamisch. Daarnaast geeft mijn functie als forensisch arts weer een andere kijk op de maatschappij wat mijn werk boeiend maakt. Het is functie waarbij ik veel kan betekenen voor het individu, maar ook echt wat kan betekenen voor de maatschappij.’

Lees meer verhalen van GGD-professionals op de campagnewebsite van Ik Zorg.