‘Kabinet moet werk maken van preventieakkoord’

15 februari 2017Gezond leven

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, roept het toekomstige kabinet op om het initiatief te nemen tot een nationaal preventieakkoord met betrokken partijen. De inspanningen in het akkoord moeten erop gericht zijn om de gezondheidsverschillen tussen Nederlanders te verkleinen.

Van het te vormen nationaal preventieakkoord maken werkgevers en werknemers, zorgpartijen, de overheid en onderwijs deel van uit. Als het aan Hugo Backx ligt, spreken zij met elkaar af om zich in te zetten voor preventiemaatregelen en waar die toe zouden moeten leiden. In zo’n preventieakkoord zouden ook financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld, bijvoorbeeld in een preventiefonds, waarin betrokken partijen die dat willen een financiële bijdrage aan kunnen leveren.

Backx hoopt dat het preventieakkoord ertoe zal leiden dat de gezondheidsverschillen tussen Nederlanders kleiner worden. Hij noemt het “heel erg” dat in een welvarend land als Nederland mensen zeven jaar eerder dood gaan als ze een lagere opleiding en dito inkomen hebben, en dat ze vijftien jaar langer ziek zijn dan mensen met een hoger inkomen en hogere opleiding. “Dat is voor ons onaanvaardbaar.”

Bekijk het interview met Hugo Backx.

Hugo Backx gaf dit interview in het kader van Het Grote Zorgdebat plaats dat plaatsvindt op 20 februari. Dit debat wordt georganiseerd door 25 branche- en belangenorganisaties uit de zorg, waaronder GGD GHOR Nederland.

Bron: Skipr

Lees ook

GGD trekt instrument ‘Gezondheid Effect Screening’ terug

20 jul 2022 Gezond leven

Het instrument GezondheidEffectScreening (GES) voldoet niet meer voor toepassing in de huidige GGD praktijk. We hebben daarom besloten het instrument terug te trekken. Het instrument GES sluit niet ... Lees meer

Lees meer over

Onderzoeksrapport geluidshinder en slaapverstoring luchtvaart 2020

12 jul 2022 Gezond leven

Zowel ervaren geluidshinder als slaapverstoring door vliegverkeer zijn voor het eerst landelijk in kaart gebracht. Vooral in de omgeving rondom de grotere luchthavens komt veel ernstige geluidshinder en ... Lees meer

Lees meer over