Kankeratlas IKNL biedt GGD’en extra aanvulling voor preventiebeleid

Kankeratlas IKNL biedt GGD’en extra aanvulling voor preventiebeleid

NieuwsPreventie

De Nederlandse Kankeratlas, die deze week wordt gelanceerd, biedt GGD’en en gemeenten extra data bij het maken van het regionale preventiebeleid om zo de ongelijke kans op het krijgen van kanker in heel Nederland terug te brengen, zodat er minder mensen worden getroffen door kanker. GGD GHOR Nederland-voorzitter André Rouvoet: “De publieke gezondheid is gebaat bij deze kennis van en bewustwording over verschillende kankersoorten, in aanvulling op de gezondheidsmonitors van de GGD’en. Bovendien wordt hiermee het belang van een gezamenlijke en integrale benadering van de gezondheid benadrukt, aangezien er verschillende oorzaken zijn door bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik en de omgeving. Wij blijven ons inzetten voor gelijke gezondheidskansen in Nederland, daarin is nog veel winst te boeken.”

“Er is nog veel winst te boeken in gelijke gezondheidskansen”

Hoewel er steeds meer bekend is dankzij onderzoek, is niet altijd een oorzaak te benoemen voor het krijgen van kanker. Wat wel steeds duidelijker wordt, is dat preventie bepaalde soorten kanker helpt voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan huidkanker: langdurige blootstelling aan de zon zonder bescherming kan de kans op het krijgen van kanker vergroten. Wanneer in een bepaalde regio deze vorm van kanker veel voorkomt, kan een GGD de gemeente adviseren om bijvoorbeeld bomen te planten bij speeltuinen, waardoor kinderen meer in de schaduw kunnen spelen. Of een GGD kan de gemeente adviseren te investeren in de aanwezigheid van zonnebrand-tappunten. Voor diverse kankersoorten voeren we samen met partners in de regio’s al goede preventieprogramma’s, zoals stoppen met roken en HPV-vaccinatie. De Nederlandse Kankeratlas vult de regionale beelden van onze eigen gegevens verder aan.

Integrale gezondheidsaanpak

Samen met gemeenten en partners in de regio zetten GGD’en in op leefstijl- en leefomgevingsinterventies. Zo kunnen GGD’en samen met lokale en regionale partners nog gerichter inzetten op het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van de inwoners van Nederland. Hoe dichterbij dat kan, hoe beter het maatwerk. Het Integraal zorgakkoord (IZA) en straks het daaraan gekoppelde Gezond en actief leven akkoord (GALA) bieden nog meer mogelijkheden om regionaal effectief integraal gezondheidsbeleid met elkaar te ontwikkelen. Op veel vlakken is nog  gezondheidswinst te behalen. Van het water in de sloot tot de gezonde schoollunch, van minder schimmel in huis tot een HPV-vaccinatie. Kortom, op het terrein van een gezonde leefstijl en leefomgeving is de komende jaren veel te winnen.