Kies voor de toekomst: nu investeren in preventie loont

17 september 2019Preventieakkoord

De vandaag gepresenteerde miljoenennota lost een aantal problemen op door extra middelen beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor knelpunten in de jeugdzorg.

Dit is een tijdelijke oplossing voor een urgent en actueel probleem. Maar de echte winst behalen we door te zorgen dat minder mensen ziek worden en minder jongeren jeugdzorg nodig hebben.
Hoe? Door te investeren in preventie. Bij uitstek een taak voor jeugdartsen en -verpleegkundigen, wijk-GGD’ers en andere professionals werkzaam in de zogenaamde 0e lijn.

“Het Kabinet dicht een aantal gaten, heel begrijpelijk. Hiervoor wordt veel geld vrijgemaakt. Maar het is geld dat we blijven besteden aan ziekte en zorg in plaats het te investeren in de toekomst; gezondheid en leefstijl”, aldus Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland.

Structurele investeringen in preventie ontbreken

Structurele investeringen in preventie en in de jeugdgezondheidszorg zijn nú nodig om uitgaven in de toekomst te voorkomen. Tweede Kamerleden en gemeenteraadsleden staan nu aan de lat om te voorkomen dat de generatie van nu later onnodig in de problemen komt; bijvoorbeeld door via het consultatiebureau en de jeugdarts kinderen te begeleiden in het behouden van een gezond gewicht of door te voorkomen dat zij gaan roken. Door huisbezoeken nog vóór de geboorte bij ouders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door vroegtijdig hechtingsproblemen of schooluitval te signaleren en op tijd (met bewezen effectieve maatregelen) in te kunnen grijpen. Hier is de grote winst te behalen, voor het kind en voor de maatschappij. Maar dat vergt wel een keuze voor de lange termijn, een keuze die lef vergt van de politiek en ervoor zorgt dat investeren in preventie loont!

Kies voor de toekomst

“De ontstane tekorten binnen de jeugdzorg en Wmo brengt gemeenten in grote financiële problemen en stelt hen voor onmogelijke keuzes: nu deze gaten dichten betekent minder mogelijkheden om te investeren in de toekomst (preventie). Daar zit de grote uitdaging in ons stelsel, daar zou het debat over moeten gaan: hoe vormen wij ons ‘ziektestelsel’ om naar een echt ‘gezondheidsstelsel’, hoe maken wij dit toekomstbestendig? Preventie is onvoldoende structureel ingebed in ons systeem, dat maakt het succes ervan volledig afhankelijk van lokaal en regionaal enthousiasme. Aan die kwetsbaarheid moet zo snel mogelijk een eind komen,” besluit Backx.

Lees ook

Visie op preventie aangeboden aan Staatssecretaris Blokhuis

1 feb 2021 Preventieakkoord

Op 1 februari bood André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland, onze visie op preventie 'Van focus op ziekte naar focus op gezondheid' aan aan Staatssecretaris Paul Blokhuis. Lees meer

Lees meer over

Oproep: voorkom vertraging aanpak preventie

26 jan 2021 Gezond leven

GGD GHOR Nederland heeft vandaag met de bestuurders van 8 andere zorg- en sportpartijen de Tweede Kamer opgeroepen om het thema preventie niet controversieel te verklaren. Lees meer

Lees meer over