Kijk door de ogen van een kind en zie wat rond armoede nodig is

Kijk door de ogen van een kind en zie wat rond armoede nodig is

NieuwsJeugd

Op 17 oktober is het wereld armoededag. We spreken daarom deze week twee aandachtsfunctionarissen armoede van de GGD.

Over hun werk en waar zij het verschil willen maken voor met name kinderen die in armoede leven.

Riet Haasnoot werkt als Stafarts Jeugdgezondheidzorg 0-18 en is aandachtsfunctionaris kinderarmoede bij de GGD Twente. “Kinderen laten ons zien dat armoede met materiële zaken te maken heeft, maar dat vriendschap en erbij willen horen nog veel belangrijker zijn.”

Wat doet een aandachtsfunctionaris armoede?

“Vanuit mijn werk als stafarts jeugdgezondheid kijk ik wat maakt dat kinderen minder gezond kunnen opgroeien. Waar kan ik mijn steentje bijdragen? Dat doe ik als projectleider bij de Academische Werkplaats Jeugd in Twente, als stafarts bij de GGD en ook in mijn functie van aandachtsfunctionaris daar. Ik werk vooral vanuit onderzoek en beleid. Dan breng ik het onderwerp armoede binnen mijn GGD op de agenda en vertaal ik landelijke ontwikkelingen naar Twente.”

Trots op Gezonde kinderen in krappe tijden

“In Twente is veel verborgen armoede. Verborgen in de zin dat gezinnen het moeilijk vinden om aan te kloppen voor gemeentelijke voorzieningen. Daar je verhaal doen gaat verder dan alleen het vertellen, maar echt over schaamte en het verliezen van eigenwaarde. Het gevoel dat we het zelf moeten kunnen redden, zit hier diep ingebakken. Juist deze verhalen wil ik graag verder brengen en delen. Hoe ik dat doe? Ik ben heel erg trots op de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’. Die hebben we in de Academische Werkplaats ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen; gezinnen die zelf in armoede leven. De interventie bestaat uit een zestal bijeenkomsten die gebaseerd zijn op Positieve Gezondheid. Die bijeenkomsten staan onder begeleiding van ervaringsdeskundigen en professionals vanuit de JGZ. Tijdens die bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, tips uitgewisseld en oplossingen bedacht. En het mooie is dat mensen zich onder gelijkgestemden veel makkelijker openstellen, lastige situaties bespreken en er hechte nieuwe vriendschappen ontstaan. Ouders voelen zich letterlijk samen sterk.”

Ambitie om te blijven kijken door de ogen van een kind

“Deze ambitie ligt zó dichtbij mijn hart en mijn vak als jeugdarts. Er zit namelijk een verbinding tussen armoede en de gezondheid van het kind. Kinderen moeten kunnen meedoen, zichzelf doelen kunnen stellen en kunnen dromen. Maar als je geboren wordt in een gezin waar armoede is, zie je geen perspectief en komen de toekomstplannen op een laag pitje. De GGD Twente heeft het Kindje van Mars ontwikkeld om te kijken wat een kind echt belangrijk vindt. Stel je komt als kind van Mars hier op aarde en je hebt niets. Wat heb je dan nodig voor een fijn en gezond leven? Kinderen gaan de straat op met een camera en brengen in beeld wat zij vinden dat ze nodig hebben. Het ging niet altijd om merkkleding en dure spullen, maar vooral om plezier hebben, samen dingen doen en geen uitsluiting. Met onze ambitie om in Twente een Kinderraad te kunnen starten, krijgt het kijken door de ogen van een kind nog meer vorm.”

Wat hebben ik daarvoor nodig?

“Iedereen die rond een kind staat hebben we daarvoor nodig. Scholen, de Jeugdgezondheidzorg, de politiek, de gemeenten maar ook sportclubs en welzijnsorganisaties. En daarbij moeten we vooral willen proberen. Fouten maken en daarvan leren. Je kunt niet iedereen behoeden voor fouten, juist die fouten heb je nodig om te weten wat werkt. Binnen het sociale domein heb je als Jeugdgezondheidzorg een unieke positie om op te komen voor de gezondheid van kinderen. De JGZ kan bijsturen vanaf de basis en voorkomen dat kinderen minder gezond opgroeien. Als je opkomt voor de gezondheid, één van de rechten van het kind, geeft dat recht van spreken.”