Klaar voor vaccineren: “We werken kneiterhard, ook in de kerstvakantie”

Klaar voor vaccineren: “We werken kneiterhard, ook in de kerstvakantie”

InterviewCoronavirus

Op 8 januari wordt de eerste prik gezet en gaat Nederland van start met de vaccinatie tegen het coronavirus. Overal in Nederland wordt door GGD’ers alles op alles gezet om op tijd klaar te zijn voor de grootste vaccinatiecampagne die ons land ooit heeft gekend. Projectleider Ruud Koers en verpleegkundige Jinke de Boer zijn in de regio Gelderland-Midden hard bezig om op tijd klaar te zijn.

 

Image related to to

“In iedere regio is één locatie aangewezen waar de vaccinatie plaatsvindt”, vertelt Ruud Koers. “Dat heeft te maken met de aard van het Pfizer-vaccin, dat bij min 70 bewaard moet worden. Door die lage temperatuur is het lastig om het vaccin op meerdere locaties tegelijkertijd te bewaren en toe te dienen.” Uitzondering hierop is de regio Zeeland. Vanwege de grote oppervlakte en de verspreiding van de bevolking wordt een proef gedaan met een 2e locatie om zo de vaccinatiebereidheid te vergroten.

In de regio Gelderland-Midden wordt Papendal in Arnhem gebruikt als vaccinatielocatie. Het is niet de eerste vaccinatiecampagne waar de GGD’ers bij betrokken zijn.

 

Jinke de Boer: “In 2002 hebben we in deze regio 136.000 kinderen tot 18 jaar ingeënt tegen meningokokken. Dat deden we onder meer vanuit Gelredome. We hadden een muziekbandje dat speelde en we vaccineerden daar zo’n 1.500 pubers per uur. Per prikker kwam dat neer op bijna honderd kinderen per uur.”

“De meningokokken-vaccinatie was preventief. Het was destijds een heel ander sentiment dan nu. Nu is het veel grimmiger. Het is letterlijk een zaak van leven of dood”, aldus Ruud.

Image related to to

Afhankelijk van aantal vaccins

Dankzij de Rijksvaccinatieprogramma’s en eerdere grote vaccinatierondes zoals in 2002 tegen meningokokken, is er bij de GGD veel kennis aanwezig.

“We kennen daardoor de grootste valkuilen”, zegt Jinke. “We weten hoe we locaties het beste kunnen inrichten en dat er in de directe omgeving bijvoorbeeld voldoende parkeerplekken aanwezig moeten zijn.”

“Maar”, vertelt Ruud: “Zoiets als dit is ongekend. Alleen al in deze regio moeten we in totaal 380.000 mensen vaccineren. Door de coronaregels kunnen we bovendien veel minder mensen per uur vaccineren dan we zouden willen. We gaan voorlopig uit van een maximum van 18 mensen per uur. Bovendien moet iedereen twee keer een prik krijgen.

Meer mensen sneller vaccineren is op dit moment helaas nog geen optie, aldus Koers.

“We zijn afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die geleverd worden. Wanneer we grotere aantallen vaccins hebben, kunnen we extra priklijnen inrichten en meer mensen vaccineren. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe sneller we corona de baas zijn.”

Twee keer prikken

De vaccinatie gaat in januari van start met zorgmedewerkers uit verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Koers: “Zij moeten 3 weken na de eerste vaccinatie een tweede prik halen.”

Jinke de Boer: “In de logistiek heeft die tweede prik ook consequenties. Wanneer er straks meerdere vaccins beschikbaar zijn, moet je er wel voor zorgen dat mensen dezelfde herhaalprik krijgen.”

De verwachting is dat naast het Pfizer-vaccin binnenkort ook het Moderna-vaccin en dat van AstraZeneca door de EMA worden goedgekeurd en beschikbaar komen. En wellicht nog wel meer. Ruud Koers: “Met welk vaccin je wordt ingeënt maakt niet zoveel uit. Maar verschillen zijn er wel. Het Moderna-vaccin hoeft bijvoorbeeld niet bij een hele lage temperatuur bewaard te worden. Dat biedt betere mogelijkheden voor het kleinschaliger toedienen op meerdere locaties.

Fijne samenwerking

“We hebben een hele organisatie opgebouwd”, vertelt Ruud Koers. “Door de samenwerking met de GHOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, kunnen we snelle slagen maken. Bij de GGD hebben we de inhoudelijke kennis. De GHOR heeft de crisiskennis en zit aan tafel met de veiligheidsregio. Dat is een hele fijne samenwerking.”

Jinke de Boer: “Bij de GGD wordt op alle vlakken de schouders eronder gezet. We werken kneiterhard om op tijd klaar te zijn. In de kerstvakantie werken we gewoon door.”

Image related to to

Volgorde van vaccinatie

Het ministerie van VWS heeft de volgende volgorde van vaccinatiedoelgroepen bepaald:

  1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging.
  2. Bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen.
  3. 60-plussers met en zonder een medische indicatie (van oud naar jong).
  4. Mensen tot 60 jaar met een medische indicatie.
  5. Zorgmedewerkers die werken met mensen met een medische indicatie.
  6. Zorgmedewerkers die in direct contact met coronapatiënten werken.
  7. Overige zorgmedewerkers.
  8. Iedereen tussen de 18 en 60 jaar.