Komst Diederik van Leeuwen als Kwartiermaker CIO bij GGD GHOR

Komst Diederik van Leeuwen als Kwartiermaker CIO bij GGD GHOR

NieuwsGezondheid

Diederik van Leeuwen (51 jaar) is afgelopen week gestart als Kwartiermaker CIO bij GGD-GHOR Nederland. Eerder was hij op interimbasis werkzaam als CIO Rijk en Directeur Informatievoorziening & Organisatie bij de Staten Generaal der Tweede Kamer, tevens fungerend als CIO.

De heer Van Leeuwen is werkzaam bij I-Interim Rijk sinds 2016 en heeft vanuit deze organisatie diverse functies en opdrachten vervult. Hij heeft daarbij steeds leidinggegeven aan organisaties in transitie, vaak met complexe uitdagingen op het gebied van informatievoorziening en -beveiliging in een netwerk van centraal en decentraal gestuurde deelnemers. Ook heeft hij de digitale openbare bibliotheek vormgegeven als directeur bij de Koninklijke Bibliotheek, dit in opdracht van het ministerie van OCW.

Onderdeel van de opdracht voor de Kwartiermaker CIO is om in de snelgroeiende IV/ICT organisatie van GGD-GHOR een passende structuur aan te brengen. Het werken aan het verder verhogen van security en voldoen aan privacy uitgangspunten binnen alle ingezette applicaties, is ook onderdeel van zijn opdracht. Daarnaast zal de rol van de CIO en de CISO in overleg met de GGD-en en andere stakeholders vormgegeven worden, voortvloeiend uit een gezamenlijk op te stellen visie.

Diederik van Leeuwen: “De groei die de GGD-en doormaken op het gebied van de corona-bestrijding en de daarbij behorende informatiseringsopgave, is ongekend. Om dat te helpen in goede banen te leiden is naast bittere noodzaak een mooie, maar vooral flinke uitdaging. Gezien de stormen die de GGD-en al hebben doorstaan zie ik deze opdracht met vertrouwen tegemoet.”