Maak van preventie topprioriteit

Maak van preventie topprioriteit

NieuwsPreventie

Preventie moet topprioriteit krijgen dat bepleit GGD GHOR Nederland in aanloop naar het preventiedebat in de Tweede Kamer op 14 december. Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland overhandigde het plan ‘GGD’en op weg naar rookvrije generatie’ aan staatssecretaris Van Rijn.

Preventie moet topprioriteit krijgen dat bepleit GGD GHOR Nederland in aanloop naar het preventiedebat in de Tweede Kamer op 14 december. En dat vraagt om stevige landelijke inzet op preventie, samen met effectieve lokale maatregelen, denk aan beperken van het aanbod van ongezonde voeding rond scholen en verkooppunten voor tabak en alcohol.

Gezondheidsverschillen nemen toe

Gezondheidsverschillen tussen groepen Nederlanders nemen toe. Burgers met een lagere opleiding en laag inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan burgers met een hoge opleiding en inkomen. Ook krijgen zij twaalf jaar eerder ernstige gezondheidsproblemen.

Schokkende cijfers, die grotendeels het gevolg zijn van een minder gezonde leefstijl in sociaal minder bedeelde groepen: overgewicht, weinig bewegen, roken en alcoholgebruik. Steeds meer Nederlanders krijgen op steeds jongere leeftijd (chronische) ziektes of aandoeningen, zoals diabetes en COPD. Gezond kunnen leven en opgroeien is van meer factoren afhankelijk dan alleen persoonlijke keuzes; mensen moeten ook in staat worden gesteld de verantwoorde keuzes te kunnen maken.

GGD’en voor een rookvrije generatie

Eén van de onderwerpen die tijdens het Algemeen Overleg Preventie aan de orde komt is Preventie van roken voor, tijdens en na de zwangerschap. Een onderwerp dat ook aan de orde komt in het actieplan ‘GGD’en voor een rookvrije generatie’. Dit plan overhandigde Hugo Backx aan staatssecretaris Van Rijn.

Zo vinden de GGD’en dat het stoppen met roken-aanbod beter benut kan worden. Om zwangere vrouwen en jonge ouders makkelijk te verwijzen naar het stoppen-met-roken aanbod is gewenst dat stoppen met roken-ondersteuning door de zorgverzekeraars buiten het eigen risico wordt gehouden.

Nog steeds sterven elk jaar 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van tabaksverslaving. Er is dus, ook na de instelling van het rookverbod nog veel gezondheidswinst te behalen.