Mariet Paes “Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid” 2013

Mariet Paes “Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid” 2013

NieuwsGezondheid

Volgens de stemmers heeft Mariet Paes de titel verdiend, omdat zij zich heeft ingezet voor de gezondheid van ons allen, maar vooral van hen die in een kwetsbare positie zitten.

Mariet Paes, directeur Provinciale Gezondheid in Brabant en initiatiefnemer van het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen, wordt genoemd als dé toonaangevende publieke gezondheidszorgwerker. Het leggen van verbindingen tussen en met de kolommen van zorg en welzijn is haar tweede natuur. In haar lange loopbaan was haar sterkste wapen dat ze altijd mét de mensen praat en liever niet óver. Ze gebruikte als één van de eersten dialogen tussen mensen als het middel om te komen tot beleid, zoals gesprekken tussen boeren en omwonenden of tussen zorgbehoevenden en zorgverleners. Zij vormde de brug tussen de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg en specialisten op uiteenlopende gebieden. Bovenal maakte zij zich hard voor het mobiliseren van krachten van kwetsbare groepen in de samenleving en laat ze die mensen nooit in de steek.

Quote van een van de stemmers: “Mariet verbeeldt voor mij de Doe Democratie. Als geen ander zet zij zich hier al decennia lang voor in. Zij draagt het hart van de democratie in zich en draagt dit op een zeer aimabele en inspirerende wijze uit”, aldus Betty Steenkamer, Adjunct directeur Robuust.

Op 16 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NPHF Federatie voor Gezondheid, is de winnaar van de verkiezing bekend gemaakt. De top 3 bestond verder uit Marianne Stadlander (TNO) en Jeannine Hautvast (GGD Gelderland-Zuid & Academische Werkplaats AMPHI, Radboudumc, Nijmegen). Dit was de vierde keer dat de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD Nederland de verkiezing meest invloedrijke persoon publieke gezondheid organiseerden.