Van massa naar maatwerk: zo vaccineren de GGD’en de komende maanden

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

Van massa naar maatwerk: zo vaccineren de GGD’en de komende maanden

NieuwsCoronavirus

Nu velen minimaal één coronavaccinatie hebben gehad en de GGD’en in augustus veel tweede prikken zetten, gaat de vaccinatiecampagne ondertussen een nieuwe fase in: van massa naar maatwerk. Het derde kwartaal van dit jaar staat in het teken van het afronden van de grootschalige vaccinatiecampagne én het leveren van regionaal maatwerk om het aantal vaccinaties in specifieke gebieden/wijken of onder specifieke (doel)groepen verder te verhogen. Want, hoe meer mensen zich hebben laten vaccineren, hoe beter Nederland de coronapandemie kan bestrijden.

Van grootschalig naar maatwerk
Tijdens de piek van de vaccinatiecampagne werden rond de 1,5 miljoen prikken per week gezet, en stonden de GGD’en klaar om 2 miljoen prikken per week te zetten. Er worden nu rond de 800.000 vaccinaties per week gezet en de komende weken daalt dit naar maximaal 300.000 vaccinaties per week. Die daling is te verklaren doordat vrijwel iedereen die zich heeft gemeld om geprikt te worden inmiddels is geprikt of wordt geprikt op korte termijn. De meeste mensen zijn nu gevaccineerd. De enorme capaciteit en infrastructuur van de grote vaccinatielocaties is daarom niet meer nodig.

De regio’s besluiten zelf of en wanneer locaties de komende tijd gesloten worden. Aan de hand van een dashboard kunnen zij zien, waar mensen minder gemakkelijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière. Daarnaast zoeken de GGD’en die mensen op, die bijvoorbeeld vanwege mobiliteitsproblemen of twijfel nog niet gevaccineerd zijn. Doel is om met mensen in gesprek te gaan over vaccineren en vragen te beantwoorden. Vaccineren draagt bij aan de bestrijding van de coronapandemie.

Het is daarbij belangrijk dat iedereen de tijd en ruimte heeft om zich goed te laten informeren. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld mobiele en pop-up units worden ingezet en bussen op de plekken waar relatief hoge aantallen ongevaccineerden zijn. Zo kunnen we de mensen die antwoord willen hebben op vragen en andere inwoners die nog niet geprikt zijn vaker en op meer plekken ontmoeten. Hierbij wordt ook actief ingezet op de samenwerking met andere ketenpartners, bijvoorbeeld huisartsen en sleutelfiguren in de regio.

Toekomst
Veel is nog onzeker ten aanzien van de ontwikkeling van de pandemie. Dit vraagt flexibiliteit van de GGD’en met betrekking tot de capaciteit bij de verschillende coronataken. Voor vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek geldt dat er bij deze beweging rekening mee moet worden gehouden dat het nodig is om weer snel op te schalen als de ontwikkeling van de pandemie daarom vraagt. Bijvoorbeeld bij nieuwe mutanten, of als het kabinet besluit dat nog een extra vaccinatie noodzakelijk is om iedereen goed te beschermen. Dat lukt ons elke keer weer dankzij de veerkracht en wendbaarheid van onze organisatie en medewerkers. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne