Meer actie nodig om kinderen rookvrij te laten opgroeien

Meer actie nodig om kinderen rookvrij te laten opgroeien

NieuwsGezondheid

Steeds meer omgevingen in Nederland worden rookvrij gemaakt. Dit is van groot belang om de schadelijke effecten van (mee)roken te beperken en kinderen zoveel mogelijk rookvrij te laten opgroeien. Toch is er meer actie nodig, want 6 procent van de gemeenten heeft nog geen activiteiten of plannen om de omgeving rookvrij te maken.

GGD’en ondersteunen gemeenten

De GGD’en hebben met het ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving de afgelopen twee jaar met ruim 300 gemeenten en diverse organisaties mooie stappen gezet. Extra subsidie maakte gesprekken met gemeenten makkelijker. De GGD’en adviseren gemeenten voornamelijk bij het uitvoeren van beleid, bijvoorbeeld bij het rookvrij maken van schoolpleinen, speeltuinen en sportaccommodaties. Daarnaast ondersteunen GGD’en gemeenten bij het aanbieden van stoppen-met-roken-zorg. De GGD’en vervullen een brede rol door te adviseren, coördineren, ondersteunen en door uit te voeren.

Doorzetten is van groot belang

GGD’en worden nog veel gevraagd om te ondersteunen bij het rookvrij maken van omgevingen en bij veel gemeenten bestaat een duidelijke wens om aandacht te besteden aan stoppen-met-roken-zorg. Het doorzetten van de inzet en ondersteuning is van groot belang om opgebouwde expertise en netwerken te blijven benutten en kinderen zo gezond en gelijkwaardig mogelijk laten opgroeien. We roepen gemeenten op nog meer kansen te benutten om de jonge generatie rookvrij te laten opgroeien. Concrete resultaten, ambities en reacties van GGD’en en gemeenten rondom Rookvrije Omgeving zijn te vinden in de factsheet.