André Rouvoet op plaats 8 van meest invloedrijke personen in de zorg

André Rouvoet op plaats 8 van meest invloedrijke personen in de zorg

Nieuws

André Rouvoet op plaats 8 van meest invloedrijke personen in de zorg

Op 21 december werd de Skipr99 gepubliceerd, de lijst van meest invloedrijke personen in de zorg. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, neemt dit jaar op deze lijst een eervolle achtste plaats in. Deze hoge notering weerspiegelt de forse rol die de GGD’en het afgelopen jaar hebben gespeeld op het gebied van de coronabestrijding. GGD GHOR Nederland is trots op de positie die de publieke gezondheid in de persoon van André Rouvoet inneemt op deze lijst.

André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: “Een achtste plaat in de Skipr99 is een mooie plek en ik sta daar mede dankzij het werk van alle GGD- en GHOR-medewerkers, die met hart en ziel werken aan de gezondheid van Nederland. Met plezier zet ik de invloed die de opstellers van de lijst mij toedichten in voor het belang van de publieke gezondheid.” Ook feliciteren André Rouvoet en GGD GHOR Nederland natuurlijk Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van het LNAZ, die voor het vierde jaar de Skipr99 lijst aanvoert.

De hoofdredactie van Skipr benoemde dat de invloed van André Rouvoet en daarmee van de GGD het afgelopen jaar flink gestegen is. Deze invloed is van groot belang voor de publieke gezondheid. Hierdoor is het mogelijk om ervoor te zorgen dat in alle relevante debatten en aan alle relevante gesprekstafels waar gesproken wordt over gezondheid, ook de gezondheidsbevordering en de gezondheidsbescherming aan bod komen. Deze preventieve kant van de Nederlandse gezondheidszorg verdient aandacht.

Over de Skipr99
In de zorg gaat zo’n 100 miljard euro aan collectieve middelen om. Wie beslist over de besteding van deze gelden? Kijken we naar het formele criterium ‘macht’, dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het logischerwijs voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg? Welke personen hebben status en invloed en daarmee informele zeggenschap? De Skipr99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers.